Llengües i aprenentatge

Projectes

Contacte

Sílvia Llach i Jordi Cicres

(silvia.llach o jordi.cicres

arrova udg.edu)

 

Projectes

Participació en projectes

Projecte
Projecte: Llengües aplicades (MPCUdG2016/108)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Silvia Llach Carles; Jordi Cicres Bosch
Investigadors: 02
Import: 9000 €
Període: 2016-2018
Projecte: Identidades y culturas digitales en la educación lingüística ( EDU2014-57677-C2-1-R)
Entitat MINECO
Direcció:  Daniel Cassany Comas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2015-2017
Projecte: Implementació d'un model de formació realista i reflexiu per a la millora de la pràctica docent en els estudis del Grau de Mestre de la UdG (2014 ARMIF 00001)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Angel Alsina Pastells
Investigadors: 10
Import: 17500 €
Període: 2014-2016
Projecte: Implementació d'un model de formació realista i reflexiu per a la millora de la pràctica docent en els estudis del Grau de Mestre de la UdG (Implementació d'un model )
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Angel Alsina Pastells
Investigadors: 10
Import: 17500 €
Període: 2014-2016
Projecte: Unitat de Variació Linguística (UVAL) (2014SGR1317)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Esteve Baptista Clua Julve
Investigadors: 01
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Hacia la consolidación de un índice de similitud/distancia idiolectal (IS/DI) en idiolectometría forense (FFI2012-34601)
Entitat
Direcció:  M. TERESA TURELL / LLUÍS DE YZAGUIRRE
Investigadors:
Import: 35100 €
Període: 2013-2016
Projecte: Jugant amb les paraules de la ciència (2012ACDS00050)
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Rosa Estopà
Investigadors:
Import: 3000 €
Període: 2012
Projecte: Jugando a definir la ciencia (2): laboratorios de palabras (FECYT-FCT-12-4482)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Rosa Estopà
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012-2013
Projecte: IES 2.0. Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea (EDU2011-28381)
Entitat
Direcció:  Daniel Cassany
Investigadors:
Import: 38115 €
Període: 2012-2014
Projecte: Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català ()
Entitat Obra Social 'La Caixa'
Direcció:  Clàudia Pons
Investigadors:
Import: 42917 €
Període: 2012-2013
Projecte: Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català. PROGRAMA RecerCaixa. (RecerCaixa 2011)
Entitat Obra Social 'La Caixa'
Direcció:  Clàudia Pons-Moll
Investigadors: 41
Import: 0 €
Període: 2012-2014
Projecte: IES 2.0: Prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea (EDU2011-28381)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Daniel Cassany Comas
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012-2014
Projecte: Jugando a definir la ciencia (2): Laboratorios de palabras (FECYT-FCT-12-4482)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Rosa Estopà Bagot
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012-2013
Projecte: Jugant amb les paraules de la ciència. PROGRAMA ACDS. (2012ACDS00050)
Entitat Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement
Direcció:  Rosa Estopà Bagot
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2012-2013
Projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase) (2010-MQD-00193)
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Clàudia Pons
Investigadors:
Import: 8000 €
Període: 2011-2012
Projecte: Jugando a definir la ciencia (FECYT-FCT-11-2501)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Rosa Estopà Bagot
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2011-2012
Projecte: Las lenguas de especialidad y su enseñanza Subprojecte: Índice de Distancia/Similitud Idiolectal (ID/SI) aplicado a la producción oral/escrita no nativa (interlengua) en español, con finalidades descriptivas o formativas (IP subprojectes): M. Teresa Turell i Jordi Cicres ()
Entitat
Direcció:  Lourdes Díaz
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010-2011
Projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase) (2010-MQD-00193)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Clàudia Pons-Moll
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010-2011
Projecte: CULTUR PRO (EFA 54/08)
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:   Vicerectorat de Politica Internacional
Investigadors: 18
Import: 318813 €
Període: 2009-2012
Projecte: Bateria d'instruments per a la promoció de la competència reflexiva ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Àngel Alsina
Investigadors: 6
Import: 800 €
Període: 2009-2010
Projecte: Visites pràctiques al Laboratori de Fonètica ()
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Jordi Cicres Bosch
Investigadors: 6
Import: 2000 €
Període: 2007
Projecte: Idiolectometría forense e Índice de Similitud Idiolectal (FII2008-03583/FILO )
Entitat
Direcció:  M. Teresa Turell
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2008
Projecte: Idiolectometría aplicada a la lingüística forense (PROJECTE EXPLORA-INGENIO) (HUM2007-29140-E)
Entitat
Direcció:  M. Teresa Turell
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2008
Projecte: Fonètica i ordinador (2004MQD 00147)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Beatriz Blecua Falgueras
Investigadors:
Import: 9400 €
Període: 2004-2005
Projecte: Fonètica i ordinador. PROGRAMA MQD (MQD 2004 0147)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Beatriz Blecua Falgueras
Investigadors: 5
Import: 0 €
Període: 2004-2005
Projecte: Ensemble se former, echanger pou mieux se connaitre (13A-8-110-E)
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:  Joaquim Pelach Busom
Investigadors: 2
Import: 29371 €
Període: 2002-2006
Projecte: Bases funcionals dels processos fonològics del català (AGP (Gaspar de Portolà))
Entitat
Direcció:  Blanca Palmada i Jaye Padgett
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2002-2003
Projecte: L'aportació dels indicis acústics a la construcció de les entitats fonològiques (10103/3220)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Salvador Oliva Llinas
Investigadors: 10
Import: 3005 €
Període: 2001-2002
Projecte: Adaptació al català del curs multimèdia Speech Production and Perception I (SPP1-Cat), programa MQD 2001 (Adaptació al català del c)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Blanca Palmada Félez
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2001-2003
Projecte: Ajuts per al desenvolupament i consolidació de Xarxes Temàtiques (2000XT-00032)
Entitat
Direcció:  Espinal Farré, Teresa (UAB)
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2000-2001
Projecte: Lingüística Teòrica (1995SGR/00486)
Entitat CIRIT
Direcció:  Rigau Oliver, Gemma (UAB)
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 1998-1999
Projecte: La aportación de las neutralizaciones a la identificación de los límites prosódicos en catalán y en español (PB96-1199-C04-03)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Salvador Oliva Llinas
Investigadors: 08
Import: 7933 €
Període: 1997-2000
Projecte: Contexto y desarrollo (PB96-0460)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Ignacio Vila Mendiburu
Investigadors: 13
Import: 11074 €
Període: 1997-2000
Projecte: Grup de recerca de Catalunya: Grup de Lingüística Teòrica (Renovació del GRQ 93-2035) (1995SGR/00486)
Entitat Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Direcció:  Gemma Rigau Oliver
Investigadors: 28
Import: 39000 €
Període: 1996-1997
Projecte: Condiciones gramaticales sobre la interpretación sintáctica y fonógica en las lenguas románicas (PB93-0893-C04-03)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Salvador Oliva Llinas
Investigadors: 09
Import: 17213 €
Període: 1994-1997
Projecte: Finançament de la dotació i millora de la infraestructura de material de recerca. ()
Entitat Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Joaquim Pelach Busom
Investigadors: 1
Import: 18030 €
Període: 1993
Projecte: Elaboració d'unitats didàctiques, des d'una perspectiva multidisciplinar, amb equips i material multimèdia ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Joaquim Pèlach
Investigadors: 6
Import: 30000 €
Període: 1992-1993
Projecte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Ramon Canals
Investigadors: 6
Import: 24150 €
Període: 1992-1994
Projecte: La reforma de la Formació del Professorat ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Joaquim Pèlach
Investigadors: 3
Import: 6000 €
Període: 1989-1991


Font de les dades: Sistema d'informació GREC