Llengües i aprenentatge

Línies de recerca

Contacte

Sílvia Llach i Jordi Cicres

(silvia.llach o jordi.cicres

arrova udg.edu)

 

Línies de recerca

L'activitat del grup integra diverses línies de recerca prioritàries:

  • Adquisició del sistema fonològic del català
  • Didàctica de la llengua i de la literatura
  • Consciència fonològica i lectoescriptura
  • Lingüística teòrica i aplicada