Llengües i aprenentatge

Equip

Contacte

Sílvia Llach i Jordi Cicres

(silvia.llach o jordi.cicres

arrova udg.edu)

 

Equip

 

Sílvia Llach Carles és llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1995; magíster en Llengua Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1998; diploma de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i diploma de Postgrau en Patologia del Llenguatge del Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1998-2001; doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi Fonaments fonètics de l'adquisició de la fonologia de les consonants del català (2007), que ha obtingut el Premi Extraordinari de Recerca. 

Des de l'any 1996 fins al 2000 va gaudir d'una beca de recerca FIAP. Del 2000 al 2003 va ser Personal Tècnic de Suport a la Recerca al laboratori de fonètica de la UdG. És professora consultora de la UOC des de 2003 i ha format part d'equips que han elaborat materials docents de Fonètica i Fonologia Catalanes (UOC) des del l'any 2000. A partir de 2003 i fins al moment actual és professora i cap de l'Area de de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Girona. En l'actualitat és professora lectora i Responsable del Grup de Recerca Llengües i Aprenentatge de la UdG.

La línia principal de recerca que ha desenvolupat s'emmarca en la teoria Fonaments fonètics de la fonologia, amb la presentació del treball de recerca, diversos articles i la tesi doctoral, que aplica aquesta teoria a l'adquisició del llenguatge, concretament de la fonologia. Darrerament ha començat la incorporació dels resultats d'aquests treballs en didàctica de la llengua.  Junt amb altres investigadors, també ha escrit en aquest últim any diversos treballs sobre els sistemes de representacions externes (lingüística i matemàtica) i el seu ensenyament-aprenentatge a l'escola. 

 

Jordi Cicres és professor lector en el departament de Didàctiques específiques (àrea de didàctica de la llengua) a la Universitat de Girona. És llicenciat en Filologia catalana (UdG, 2000), Filologia hispànica (UdG, 2004), màster en Lingüística Forense (UPF, 2008) i doctor en Lingüística Aplicada (UPF, 2007). La seva àrea d'especialització és la lingüística aplicada, sobretot l'aplicació de la fonètica en diversos contextos. Actualment fa classes de Didàctica de la llengua als graus de Mestre en educació infantil i en educació primària, a més dels màsters de Secundària i de Català i Espanyol com a segones llengües. 

 

M. Dolors de Ribot és professora Titular d’Universitat en el Departament de Didàctiques específiques (àrea de didàctica de la llengua) de la Universitat de Girona. Doctora en Filologia per la Universitat de Barcelona. La seva  tesi porta per títol Problemàtica de l’adquisició del sistema fonemàtic de la llengua catalana a les comarques de Girona i va ser publicada per l’Abadia de Montserrat (1992) . 

El seu treball s’ha centrat en la docència en la formació inicial de mestres i en la Formació permanent de Mestres en exercici,  a través de postgraus i màsters específics que ha coordinat o hi ha col·laborat. Destaca, en aquest aspecte, el seu treball de suport i formació dels mestres de les escoles La Bressola de la Catalunya del Nord i les publicacions sobre metodologies de formació del professorat de diferents nivells.

També ha participat activament en la formació d’adults i  amb les AMPES, especialment des del programa Temps de família impulsat per la Generalitat de Catalunya (2003-2005). Des dels seus inicis, fins el 2011,  ha  col.laborat i  participat en els Jocs Florals i literaris escolars de la ciutat ,que convoca  l’Ajuntament de Girona.
Ha participat en diferents projectes Europeus transfronterers –Interreg/Poctefa-  coordinant el  treball sobre l’aprenentatge de la Llengua del veí en el projecte Cultur Pro (2009-2013) amb la formació d’un Grup Transfronterer de Recerca conjuntament amb professorat de la Universitat de Perpinyà. 

En el camp de la recerca ha treballat en l’àmbit de suport a la docència en l’anàlisi de la formació de mestres d’educació infantil, experimentant noves metodologies de formació publicades en diversos articles de revistes especialitzades. En l’àmbit de la llengua ha treballat i publicat sobre didàctica de la llengua especialment en l’anàlisi dels processos d’adquisició del llenguatge i l’aplicació de les TIC en els processos d’aprenentatge. 
En la gestió universitària ha participat activament en diferents equips de deganat de la Facultat d’Educació i Psicologia coordinant els estudis d’educació Infantil i en el Departament de didàctiques específiques com a cap de l’Àrea de didàctica de la Llengua i la Literatura.


Montserrat Mola

 

Maria Fernàndez

 

Joaquim Bayé

 

Isabel Llaugé