Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Laboratori d'Ictiologia Genètica (LIG)

Inici

Contacte

Logo_LIG

Laboratori d'Ictiologia Genètica

Departament de Biologia

Facultat de Ciències

Campus de Montilivi s/n

E-17071-GIRONA

Tel. +34 972418961

Fax. +34 972418277

              972418150

joseluis.garcia@udg.edu


Inici

Laboratori d'Ictiologia Genètica (LIG)

 

LIG

 

El Laboratori d'Ictiologia Genètica es dedica bàsicament a l'estudi de les poblacions de peixos, marins i continentals, mitjançant l'anàlisi dels canvis genètics entre les poblacions. L'obtenció de genotips es realitza mitjançant les anàlisis sobre les seqüències gèniques, els loci microsatèl·lits, SNPs obtinguts per reacció en cadena de la polimerasa (PCR) i tècniques genòmiques. Els resultats obtinguts són utilitzats en la gestió de les pesqueries de les espècies estudiades i contribueixen a superar la dicotomia existent entre estoc pesquer i població biològica. Els nostres estudis són útils per a conèixer la distribució dels recursos genètics dins i entre les poblacions, i les adaptacions ambientals. Dades necessàries pel disseny adequat dels programes per a la conservació de les espècies. Actualment el laboratori col·labora també en diverses investigacions per a la conservació de la biodiversitat en altres espècies més enllà dels peixos.

The past and ongoing research of the group has been focused on the study of fish populations, both freshwater and marine, through the knowledge of their population structure obtained by genetic analysis. Nowadays, we are assessing DNA variation, using microsatellite, SNPs loci, as well as genomic screening. Knowledge of the population structure provides a useful tool for fishery management and contributes to the clarification of the dichotomy between stocks and biological populations. Moreover, genetic studies are useful to estimate the genetic resources within and among populations, and adaptive changes between populations. Altogether providing good baselines to conservation programs. Currently we are applying our know-how to the preservation of diversity beyond fish species.