If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Laboratory of Landscape Analysis and Management

Staff

Contact us

Laboratory of Landscape Analysis and Management
University of Girona
Facultat de Lletres
Department of Geography
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telephones
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

Staff

Grup de recerca
Josep Pintó
 

no_foto
Rosa M. Fraguell
 

 
 
 
 
 
 • Carla Garcia Lozano
  PhD. Candidate. Geògrafa i Màster en canvi ambiental: anàlisi i gestió.
  Línies de recerca: Paisatge Litoral. Ecologia del paisatge.
  Perfil professional carla.garcia@.udg.edu
 
Josep Gordi
   
Carolina Martí
 
 
Joan Nogué
 
 • Dr. Joan Nogué Font, director de l'Observatori del Paisatge.
  Catedràtic de Geografia Humana.
  Línies de recerca: història i evolució del concepte de paisatge, percepció del paisatge, paisatges culturals, pensament geogràfic i territorial.
  Perfil professional
  Principals publicacions
  joan.nogue@udg.edu
 
 
 • Dra. Emma Soy Massoni
  PhD. Candidate
  Línia de recerca: Serveis dels ecosistemes de paisatges agrairs.
  Llicenciada en Enginyeria Agrònoma per la Universitat de Lleida.
  emma.soy@udg.edu
 
no_foto
 
 
José Luís Villanova
 
 
no_foto
 
 • Rosa Suarez
 • Profesora en la Escuela de Turismo de la Universidad de Ciudad Juárez. PhD. Candidate.
  Línia de recerca: Paisatge i turisme. Universidad de Ciudad Juarez
  u1920183@campus.udg.edu
 
 

Membres externs


 • Miquel Jover

        Col·laborador. Línies de recerca: Flora i vegetació

 • Narcis Sastre

        Geògraf. Tècnic de projectes.

        E-mail narcis.sastre@udg.edu


 • Sandra Soto-Bayó
  Becària de recerca.
  Línies de recerca: ecologia del paisatge.
 • Carlos Morera
  Catedràtic de Geografia Física.
  Universidad Nacional de Costa Rica.
  www.geo.una.ac.cr *
 • Stephanie Wilbrand
  Becària de recerca.
  Línies de recerca:
  Paisatge cultural, polítiques de paisatge europees i dels EUA.
 • Marilyn Romero
  Profesora Titular de Biogeografia.
  Universidad Nacional de Costa Rica.
  www.geo.una.ac.cr *
 • Anna Crous Bou
  Geògrafa. Consultora de GIS.
  Ajuntament d'Anglès (Girona).
  ATC-SIG. Girona.
  Principals publicacions
 • Isidre Serra Cervantes
  Geògraf. Agent de Desenvolupament Local.
  Ajuntament d'Anglès (Girona).
  Principals publicacions
 • Salvador Carbó Aira
  Geògraf. Consultor de GIS. Nexus Geographics. Girona.
 • Xevi Miquel
  Consultor de GIS. Nexus Geographics. Girona.