If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Laboratory of Landscape Analysis and Management

Courses

Contact us

Laboratory of Landscape Analysis and Management
University of Girona
Facultat de Lletres
Department of Geography
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telephones
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

Courses

Docència impartida pels membres del grup

 

Estudi de Geografia
Estudi de Ciències Ambientals
  • Problemàtica ambiental dels Països Catalans
  • Ampliació de SIG

Màster en Medi Ambient