Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Laboratorio de Análisis y Gestión del Paisaje

Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines

Contacte

Laboratorio de Análisis y Gestión del Paisaje
Universidad de Girona
Facultad de Letras
Dep. de Geografía
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Teléfonos
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

 Enlaces externos


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines

Un equip tècnic del LAGP, dirigit per en Josep Pintó, en un treball conjunt amb el CRPP de la UPC, està redactant el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. L’Observatori del Paisatge de Catalunya és l’organisme que finança el treball i està encarregat de la direcció i supervisió de tot el procés. El Catàleg serà lliurat un cop acabat, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya que el sotmetrà a exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Els criteris sobre paisatge establerts en el Catàleg seran recollits en el Pla Director Territorial de les Comarques Gironines.

A continuació es mostra un mapa de les Unitats de Paisatge identificades a les Comarques Gironines:

 girona