Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

Contacto

Laboratorio de Análisis y Gestión del Paisaje
Universidad de Girona
Facultad de Letras
Dep. de Geografía
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Teléfonos
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

Un equip tècnic del LAGP, dirigit per en Josep Pintó, en un treball conjunt amb un equip de la Universitat Rovira i Virgili va finalitzar a finals del 2006 la redacció del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona el qual va ser lliurat a l’Observatori del Paisatge de Catalunya, organisme que finançava el treball i era encarregat de la direcció i supervisió de tot el procés. El Catàleg es troba en aquest moment en mans del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya que el sotmetrà properament a exposició pública abans de la seva aprovació definitiva.

A continuació es mostra un mapa de les Unitats de Paisatge identificades al Camp de Tarragona:

tarragona