If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

Contact us

Laboratory of Landscape Analysis and Management
University of Girona
Facultat de Lletres
Department of Geography
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telephones
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona

Un equip tècnic del LAGP, dirigit per en Josep Pintó, en un treball conjunt amb un equip de la Universitat Rovira i Virgili va finalitzar a finals del 2006 la redacció del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona el qual va ser lliurat a l’Observatori del Paisatge de Catalunya, organisme que finançava el treball i era encarregat de la direcció i supervisió de tot el procés. El Catàleg es troba en aquest moment en mans del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya que el sotmetrà properament a exposició pública abans de la seva aprovació definitiva.

A continuació es mostra un mapa de les Unitats de Paisatge identificades al Camp de Tarragona:

tarragona