If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Cartografia de la transformació del paisatge costa

Contact us

Laboratory of Landscape Analysis and Management
University of Girona
Facultat de Lletres
Department of Geography
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telephones
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

Cartografia de la transformació del paisatge costaner de Catalunya en el període 1800-2000

Un equip del LAGP dirigit per en Josep Pintó participa en el projecte CarLit: "Cartografia y modelización de la evolución del paisaje litoral de Catalunya en el período 1800-2000", conjuntament amb un altre grup de recerca de la UB. En el LAGP s'han treballat les temàtiques següents:

 • La transformació del paisatge de la Costa Brava en els darrers 50 anys.
 • La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers 200 anys.
 • Conseqüències ambientals dels canvis en els paisatges mediterranis.
 • Unitats de paisatge del litoral de Catalunya

En el marc del projecte anterior s’han llegit les següents Tesis Doctorals:

 • "La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava. Anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi de l’estat actual i prognosi de futur.” Autora Carolina Martí; Director: Josep Pintó. data de lectura: 11/03/2005. Qualificació: Excel·lent “cum laude” per unanimitat. Aquesta Tesi Doctoral ha rebut el Premi Extraordinari de Doctorat de Geografia per l’any 2005.

  Buscador de tesis doctorals (http://tdx.cbuc.es),

  Resum: congres-paisatge
   
 • "Análisis de los cambios en la estructura del paisaje de l'Alt Empordà en el período 1957-2001" . Autora: Marilyn Romero; Director: Josep Pintó; data de lectura: 10/03/2005. Qualificació: Excel·lent “cum laude” per unanimitat.

  Buscador de tesis doctorals (http://tdx.cbuc.es).