Cartografia de la transformació del paisatge costa

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Cartografia de la transformació del paisatge costaner de Catalunya en el període 1800-2000

Un equip del LAGP dirigit per en Josep Pintó participa en el projecte CarLit: "Cartografia y modelización de la evolución del paisaje litoral de Catalunya en el período 1800-2000", conjuntament amb un altre grup de recerca de la UB. En el LAGP s'han treballat les temàtiques següents:

 • La transformació del paisatge de la Costa Brava en els darrers 50 anys.
 • La transformació del paisatge del delta de la Tordera en els darrers 200 anys.
 • Conseqüències ambientals dels canvis en els paisatges mediterranis.
 • Unitats de paisatge del litoral de Catalunya

En el marc del projecte anterior s’han llegit les següents Tesis Doctorals:

 • "La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava. Anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi de l’estat actual i prognosi de futur.” Autora Carolina Martí; Director: Josep Pintó. data de lectura: 11/03/2005. Qualificació: Excel·lent “cum laude” per unanimitat. Aquesta Tesi Doctoral ha rebut el Premi Extraordinari de Doctorat de Geografia per l’any 2005.

  Buscador de tesis doctorals (http://tdx.cbuc.es),

  Resum: congres-paisatge
   
 • "Análisis de los cambios en la estructura del paisaje de l'Alt Empordà en el período 1957-2001" . Autora: Marilyn Romero; Director: Josep Pintó; data de lectura: 10/03/2005. Qualificació: Excel·lent “cum laude” per unanimitat.

  Buscador de tesis doctorals (http://tdx.cbuc.es).