ILCC · Grup dʼHistòria de la Llengua i Llengua Normativa

Arxiu de notícies

If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Arxiu de notícies

3/15/2011
8th International Colloquium "Problems and Methods of the History of Language: The space of languages"
Carte de Narcís Comadira: VIII Col·loqui Internacional....

June, 20, 21, 21 of 2011
Faculty of Arts
Call for papers until 15 April.
Open registration period.

Els dies 20, 21, 22 de juny es va celebrar el VIIIè Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: L'espai de les llengües", organitzat pel Grup d'Història de la la Llengua de la Universitat de Girona. 

El VIIIè Col·loqui pretenia debatre els temes següents:

 • El concepte de llengua
 • La distància lingüística i la magnitud de les llengües
 • Llengua i dialectes: un procés d’ocultació

Per això, es va comptar amb la intervenció dels següents ponents i comunicants:

 • Josep M. Nadal i Francesc Feliu (Universitat de Girona): Sobre invencions necessàries: elogi de la lingüística.
 • Carme Junyent (Universitat de Barcelona): És possible un concepte de llengua universal?
 • José Luís Mendívil (Universidad de Zaragoza): El concepto de lengua natural. El lenguaje y las lenguas desde el punto de vista biolingüístico.
 • Jean Michel Eloy (Université de Picardie-Jules Verne): La question de la distance linguistique et le concept de langue.
 • John E. Joseph (University of Edinburg): The Discursive Politics of Making and Contesting Languages.
 • Henri Boyer (Université Paul-Valéry-Montpellier III): L'impact des représentacions sociolinguistiques (un questionement d'ordre théorique et d'ordre practique).
 • Juan Carlos Moreno (Universidad Autónoma de Madrid): Lengua, dialecto y población de competencias.
 • Paolo D’Achille (Università degli Studi di Roma III): Per una storia dei rapporti tra lingua italiana e dialetti: aspetti generali e problemi particolari.
 • Ramon Sistac (Universitat de Lleida): De la construcció de la llengua a la destrucció dels dialectes.
 • Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Frederico II): Abbiamo bisogno di una lingüística emozionale?
Programa complet en català o en anglès disponible en pdf:
 
 
 
Per a més informació, podeu consultar la documentació següent: