Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Tesis doctorals

Contacte

GRMAR

Institut d'Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona
Tel. 972419498 (intern)

Tel. 683240918

Marta Muñoz Frigola
marta.munyoz@udg.edu
http://www2.udg.edu/grmar

Tesis Doctorals

Alba Serrat. Efectes del canvi global en la condició i reproducció de peixos marins d'aigües fredes a la Mediterrània Occidental. Universitat de Girona. Marta Muñoz & Josep Lloret. http://hdl.handle.net/10803/667412

Dolors Ferrer (2016). Effects of parasitism on the condition and reproductive capacity of three commerciality exploited fish species in the Mediterranean Sea. Universitat de Girona. Josep Lloret, Marta Muñoz & Elisabeth Faliex.

Edgar Casas (2016).  Biodiversity patterns of coralligenous outcrops over broad spatial and temporal scales in the Mediterranean sea: baseline data for conservation. Universitat de Barcelona. Emma cebrian & N. Teixidó.

Harold Villegas (2015). Climate change and the expansion of termophilic fishes in the Northwestern Mediterranean: the importance of study condition and reproduction to understand the increase of its abundance. Universitat de Girona. Marta Muñoz & Josep Lloret.

Sílvia Vila (2010). L’emmagatzematge d’esperma en Helicolenus dactylopterus dactylopterus(Pisces: Scorpaeniformes). Universitat de Girona. Premi Extraordinari de Doctorat 2010. Marta Muñoz.

Maria Sàbat Bofill (2005). L’ oviparisme a la família Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes)  Universitat de Girona. Marta Muñoz & Margarida Casadevall.  www.tesisenxarxa.net/index.html

 

Tesis en curs:

Jana Verdura. Biologia i conservació dels boscos dominats pel gènere Cystoseira. Emma cebrian & Enric Ballesteros.

Jorge Santamaria. Enfoque multidisciplinar para el estudio de las invasiones de algas marinas en los hábitats bentónicos del mar Mediterráneo. Una mirada al pasado, para entender el presente y predecir el futuro. Emma cebrian & Alba Vergés.

Maria Elena Cefalí. Distribución geográfica, predicción espacial y dversidad de los hábitats litorales en la costa catalana. Emma cebrian & Enric Ballesteros.