Grup de recerca en Biodiversitat i recursos marins (GRMar)

Investigadors

Contacte

GRMAR

Institut d'Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi mapa
M. Aurèlia Capmany 69
17003 Girona
Tel. 972419498 (intern)

Tel. 683240918

Marta Muñoz Frigola
marta.munyoz@udg.edu
http://www2.udg.edu/grmar

Investigadors

Dra Marta Muñoz Frigola (Investigadora responsable)

Dra Sonia de Caralt Bosch  (Investigadora)

Dra Emma Cebrian Pujol (Investigadora)

Dr Lluis Polo Alberti  (Investigador)

Dra Alba Vergés (Investigadora)

Alba Serrat Llinas  (Investigadora)

Jana Verdura Brugarola  (Investigadora pre-doctoral)

Jorge Santamaría Perez (Investigador pre-doctoral)

Raül González López (Investigador pre-doctoral)

 

 

 

Assessors i col·laboradors:

Dr. Enric Ballesteros Sagarra

Dra. Silvia Vila Espuña  

Dra. Noemi Sanchez

Dr. Cesar Peteiro Garcia

Dra. Dolors Ferrer Maza

Dr. Harold Oswaldo Villegas Hernandez