Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Grups de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS)

Proyectos no competitivos

Contacte

logo grecs
  • ECONOM/EMPRES
    Campus Montilivi
    17071 - GIRONA
    Despatx: 219

 

 

Proyectos no Competitivos

1. Programa d’impuls a la recerca per als grups de recerca amb més projecció competitiva de la Universitat de Girona (GdRCompetUdG2017). IP: Marc Saez, 2018.

2. Ajut del subprograma 3 del programa de la innovació docent i de la millora de la qualitat de la docència de la Universitat de Girona (MIQD UdG 61/17). IP: Maria Antònia Barceló, Gemma Renart, Juliol 2017-Juliol 2018. 8671 €. Entitats participants: Universitat de Girona. Investigadores: Maria Antònia Barceló (IP) Gemma Renart (IP), Germà Coenders, Geòrgia Escaramís, Alejandro Madrid, Gemma Osca, Guillem Quintana, Marc SaezCarme Saurina, Laura Vall·llosera.

3. Ajut del programa foment de la Transferència TRANSFERUdG2016 de la Universitat de Girona (TRANSFER2016/24) . IP: Marc Saez, gener 2017-juny 2018.

4. Ajut per a la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona 2016-2018 (MPCUdG2016/69). IP: Marc Saez, 2016-2018.

5. ‘Convocatòria 2012 d’ajuts a accions singulars de R+D (ASING2012)’, SING12/19, Universitat de Girona. IP: Carme Saurina, 2013.

6. ‘Projecte d’Innovació i Millora Docent 2013’, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Girona. IP: Laura Serra, 2013.

7. ‘Convocatòria 2010 d’ajuts a accions singulars de R+D‘. Universitat de Girona. IP: Marc Saez, 2011.

8. ‘Convocatòria de suport a la recerca‘. Departament d'Economia, UdG. Investigador principal: Marc Saez, 2011.

9. ‘Convocatòria extraordinària d'ajut a iniciatives relacionades amb la recerca‘. Departament d'Economia, UdG. Investigador principal: Marc Saez, 2009.

10.  ‘Convocatòria extraordinària d'ajut a iniciatives relacionades amb la recerca‘. Departament d'Economia, UdG. Investigador principal: Carme Saurina , 2009.

11.  ‘Estadística aplicada a l'economia, l'empresa i les finances‘. Ajut per donar suport a la producció de material docents. Investigador principal: Germà Coenders, 2009 (GRECS,UdG).

12. ‘Supervivència del càncer de mama en la dona. Variabilitat en la pràctica clínica i factors associats. Estudi en nou Registres de Càncer de Població Espanyols (Subprojecte de Girona).  Ajut per a projectes de R+D relacionats amb la recerca en ciències de la salut (UdG). Investigador principal: Rafael Marcos-Gragera (UERCG) i Marc Saez (GRECS, UdG) (2009).

13. ‘Projecte de recerca cooperativa per identificar i aprofundir en l’especifitat del benestar personal entre els adolescents de les comarques gironines en funció del context urbà-semiurbà-rural, el gènere i diverses variables psicosocials. Ajut per a projectes cooperatius de R+D en els àmbits de les humanitats i de les ciències socials (UdG). Investigador principal: Ferran Viñas (IRQV, UdG); Carme Saurina  (GRECS, UdG), Marc Saez (GRECS, UdG) (2009).

14. ‘L’organització de serveis territorials complexos: el cas de les destinacions turístiques’. Ajut per a projectes cooperatius de R+D en els àmbits de les humanitats i de les ciències socials (UdG). Investigador principal: Jaume Guia (ONIT, UdG); Germà Coenders  (GRECS, UdG), Lluis Coromina (GRECS, UdG) (2009).

15. Ajut per a la publicació d’articles vinculats a tesis doctorals (UdG). Investigadora principal: Gemma Renart (2009).

16. ‘Manual estandarizado del análisis geográfico en la estimación de la supervivencia relativa del cáncer’. Convocatoria Interna de Acciones Específicas de Financiación 2008, CIBERESP. Investigadora principal: Maria Antònia Barceló (2008).

17. Convocatòria 2008 d’ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca, UdG. IP: Marc Saez, 2008-2010.

18. Convocatòria 2007 d’ajuts per a la coordinació de projectes de gran abast (modalitat B), UdG. IP: Marc Saez, 2008-Juny 2009.

19. ‘Desigualtats socioeconòmiqes i mediambientals en la incidència del càncer en la Regió Sanitària Girona’. Convocatòria 2006 d’ajuts a projectes de R+D en el marc de l’IdIBGI, UdG. IP: Marc Saez, 2007-2008.

20. ‘El benestar psicològic en diferents grups d’edat de la població catalana (adolescents, joves i adults): Adaptació de nous instruments, estimació de dades normatives i correlats amb d’altres constructes psicosocials.’ Convocatòria 2006 d’ajuts a projectes de R+D en l’àmbit humanístic-social, UdG, IP : Ferran Casas (IRQV, UdG) i Marc Saez (GRECS, UdG), 2007.

21. ‘Identificació i quantificació dels residus sòlids generats en l’Arxipèlag de Solentiname, Nicaragua, i la seva possible gestió’. Beca Rigoberta Menchú-Universitat de girona. Duració: 2002. Investigadora Principal: Aitana Lertxundi.

22. Ajuts a grups de recerca de la UdG per a la dinamització i manteniment de l’activitat investigadora. Modalitat III (2003). Investigador Principal: Germà Coenders.

23.  Dades composicionals i desigualtats socioeconòmiques en la mortalitat per àrees petites a Catalunya, 1984-1995. Projectes de recerca de la UdG 98/495, 6/04/99 (1999). Investigadora Principal: Carme Saurina Canals.

24.  Avaluació de la Qualitat de les Dades d'Enquesta en Estudis Comparats. Aplicació a l'Etnocentrisme i Xenofòbia. Projectes de recerca de la UdG 9/II/1996 (1998). Investigador Principal: Germà Coenders.

25.  Avaluació econòmica de projectes medi-ambientals i turístics. Projectes de recerca de la UdG 9/II/1996 (1996). Investigador Principal: Marc Saez.