Grups de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS)

Línies de Recerca

Contacte

logo grecs
  • ECONOM/EMPRES
    Campus Montilivi
    17071 - GIRONA
    Despatx: 219

 

 

Línies de Recerca


Epidemiologia

o    Epidemiologia ambiental

o    Epidemiologia del càncer

o    Epidemiologia clínica

o     Esclerosis lateral amiotròfica (ELA)

o     Malalties cardiovasculars

o     Malalties neurodegeneratives

o     Transtorns del desenvolupament (TDAH)

o     Càncer i dieta

o    Real World Data

 

Estadística i econometria

o    Estadística espacial

o    Estadística Bayesiana

o    Computació estadística

o    Models mixts. Models multinivell i models de dades de panell

o    Anàlisi de supervivència (clàssica i multivariant)

o    Anàlisi de dades composicionals

o    Metodologia d’enquestes

o    Models amb la variable dependent i limitada

o    Models no paramètrics

Econometria aplicada


o    Economia regional i urbana


o    Qualitat de vida


o    Convergència econòmica i creixement


o    Avaluació economètrica de polítiques 

 

Mapes de risc de delinqüència