Imatges UdG
Física ambiental

Recull de notícies

Recull de notícies

12/11/2011
Álex Sánchez centra el seu treball de màster en recuperar dades històriques de insolació
poster Alex

Àlex Sánchez, becari del Grup de Física Ambiental, explora en el seu treball de màster la possibilitat de fer servir els registres d’heliògrafs per obtenir una perspectiva històrica de la cobertura de núvols. Els tutors del treball han estat els professors Josep Abel González i Josep Calbó.

Des de finals del segle XIX, l’heliògraf Campbell-Stokes constitueix un aparell imprescindible per mesurar les hores d’insolació, és a dir, les hores que ha lluït el sol en un determinat lloc durant un dia. Degut a la instal·lació de sensors d’insolació electrònics, que mesuren les hores de sol comptabilitzant el temps en què la irradiància solar directa sobrepassa el llindar de 120 Wm-2, i de piranòmetres, que mesuren la radiació solar incident sobre la superfície de la terra, ha hagut una progressiva desaparició de l’heliògraf a les estacions. La gran quantitat de registres que existeixen i que en molts d’ells la sèrie supera els 100 anys, fa però indispensable la seva conservació per homogeneïtzar les sèries climàtiques, realitzant una comparació dels seus resultats amb altres variables que s’obtenen més recentment, com poden ser la irradiància solar global o la directa. L’objectiu d’aquest treball consisteix en mesurar les amplades de les cremades i comprovar si existeix una relació amb la irradiància solar directa.