If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Cultural Studies

Publicacions

Contact


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Publicacions

   item llista  Llibres
   item llista  Articles