Estudis Culturals

Articles

Contacte


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Publicacions

   item llista  Llibres
   item llista  Articles

Articles

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<La carta de concessió de govern a la vila de Banyoles. Notes diplomàtiques i paleogràfiques.>> a Col·loqui: la carta municipal de Banyoles de 1303. Ajuntament de Banyoles – Centre d’Estudis Comarcals. Banyoles. 2003.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<Escriure i mercadejar a la Baixa Edat Mitjana.>> a Acta Historica et Archeologica Mediaevalia. Barcelona. 2004.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<El cine és el cine de les dones...i dels homes, però això ja ho sabem. / El cine es el cine de la mujeres...y de los hombres, pero eso ya lo sabemos.>> a DUODA. Vol. 24. Barcelona. 2003.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<Més enllà de la necessitat de treballar existeix el desig d’estar en relació, en llibertat. /Más allá de la necesidad de trabajar existe el deseo de estar en relación, en libertad.>> a DUODA. Vol. 25. Barcelona. 2003.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<La llibertat en relació./ La libertad en relació.>> a DUODA. Vol. 26. Barcelona. 2004.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<Ser dona, ser home en relació de diferència. / Ser mujer, ser hombre en la relación de diferencia.>> a DUODA. Vol. 28. Barcelona. 2004.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<La violència contra les dones: una realitat política. / La violencia contra las mujeres: una relaidad política.>> a DUODA. Vol. 29. Barcelona. 2005.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<Civilitzar l’organització del treball. / Civilizar la organización del trabajo.>> a DUODA. Vol. 30. Barcelona. 2006.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa – ARNAUS MORRAL, Remei.

<<El cos de les dones, destorba a la medicina científica? / El cuerpo de la mujeres, ¿le estorba a la medicina científica?>> a DUODA. Vol. 31. Barcelona. 2006.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<La iglesia de Sant Pere de Besalú (Girona). El valor representativo de la arquitectura en un monasterio suburbano.>> a Codex Aquilarensis. Ed. Fundación Santa María la Real – Centro de Estudios del Románico. Aguilar de Campoo. 2003.

   

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Cenit y eclipse de la Mujer apocalíptica. Los atributos astrales en la iconografía mariana de la Baja Edad Media.>> a Lambard. Estudis d’Art Medieval. Vol. 15. Barcelona. 2003.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Articulación de los espacios culturales en Sant Pere de Galligans. Indagación acerca de una arquitectura con nexos sonoros.>> a Lambard. Estudis d’Art Medieval. Vol. 21. Barcelona. 2007.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Monerías sobre pergamino. La pintura de los márgenes en los códices hispanos bajomedievales (1150 – 1518)>> a Boletín de Arte. Universidad de Málaga. Vol. 28. Màlaga. 2007.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Una catedral para la capital del reino de León.>> a Diario de León. 2 de noviembre de 2007.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Santo Domingo de Silos. Fortuna devocional e iconografia (siglos XI – XIV).>> a Los Santos y su territorio. Hagiografía peninsular en los siglos medievales. Ed. Universitat de Lleida. Lleida. 2006.

BOTO VARELA, Gerardo – GALLEGO, Nazaret.

<<Canóniques i llinatges comtals en la gestió de la primera arquitectura romànica a Catalunya.>> a Els Comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya. Barcelona. 2007.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Les pantheons royaux hispaniques: cathédrales et monastères.>> a Organisation de l’espace ecclésial au Moyen Âge. Lion. 2008.

COLESANTI, Gemma Teresa.

<< Indentità e autonomie nelle città minori dell’Italia mediterranea tardomedievale.>> a Gaeta in epoca angioina e aragonese. Ed. Rubettino. Messina. 2004.

GIRONELLA I DELGÀ, Anna – NONÓ RIUS, Brígida

<<L’herència dels castells medievals.>> a Revista de Girona. Girona. 2004.

GIRONELLA I DELGÀ, Anna – NONÓ RIUS, Brígida.

<<L’escriptura en pergamí, el record d’una època.>> a Revista de Girona. Girona. 2004.

GIRONELLA I DELGÀ, Anna.

<<Donar-se a Déu, donar-se als altres: les donades de l’hospital de Santa Caterina de Girona (segle XIV) a Revista d’Història Universitària. ADELH – Universitat de Girona. Girona. 2003.

GIL ROMAN, Xavier.

Assessorament històric a l’article de la periodista Agnès Roger <<Així manava Ermessenda: la dona que va governar a Catalunya al segle XI.>> a revista Sapiens. Vol.13. Barcelona. 2003.

GIL I ROMAN, Xavier.

<<El paisatge de l’escriptura a les terres de l’Empordà, element cabdal dins de la creació de la memòria col·lectiva: els senyors de Foixà-Boixadors.>> a El paisatge, element vertebrador de la identitat empordanesa. Figueres. 2007.

GIL ROMAN, Xavier.

<<Ermessenda.>> a Historia de Iberia Vieja. Vol. 28. Madrid. 2007.

GIL ROMAN, Xavier – SOLÉ I GABARRA, Teresa.

<<Una troballa en el Llibre de Registre de la Cort de la Bisbal.>> a Daba. Nº 2. Arxiu Comarcal del Baix Empordà. La Bisbal d’Empordà. 2008.