Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudios Culturales

Projectes d'investigació

Contacto


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Projectes d'investigació

Historias de vidas de mujeres. Coronas de Aragón y de Castilla: fuentes literarias y documentales (siglo XV).

Entitat fiançadora: MCYT

Projecte. Codi: BHA2001-3593-C03-02

Entitats que participen: Universitats de Barcelona, Girona i Zaragoza.

Temps de durada: 2001-2004.

Investigador/a responsable: Dra. Mª Milagros Rivera i Dra. Mª Elisa Varela Rodríguez.

 

II Seminari Internacional de Cultura Escrita “Mª Josepa Arnall i Juan”: “L’escriptura en l’època medieval: el processos de lecto-escriptura en el marc urbà.”

Entitat fiançadora: MCYT i Ajuntament de Girona.

Projecte. Codi: BFF 2002-11918-E.

Entitats que participen: MCYT, Universitat de Girona, Ajuntament de Girona.

Temps de durada: febrer de 2005.

Investigador/a responsable: Dra. Mª Elisa Varela Rodríguez

 

III Seminari Internacional de Cultura Escrita “Mª Josepa Arnall i Juan”: “Leer el mundo, vivir los libros. Lectura y aprendizaje en la época medieval.”

Entitat fiançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación.

Projecte. Codi: HUM2005-24420/FILO

Entitats que participen: Ministerio de Educiación y Ciencia, Generalitat de Catalunya (DURSI), Universitat de Girona (Insititut del Patrimoni Cultural), Ajuntament de Ripoll Scriptorium).

Temps de durada: Març 2006.

Investigador/a responsable: Dra. Mª Elisa Varela Rodríguez.

 

La catedral ante la ciudad: Cultura escrita, cultura visual y música en las instituciones religiosas y civiles de Girona (siglos XIII – XVII).

Entitat fiançadora: Ministerio de Educación y Ciencia.

Projecte. Codi: HUM 03851/HIST.

Entitats que participen: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Política Científica y Tecnología.

Temps de durada: 2006 a 2009

Investigador/a responsable: Dra. Mª Elisa Varela Rodríguez.

 

Work-Shop: Història de la Cultura Escrita: Cruïlles actuals. Converses gironines (I)

Entitat fiançadora: Universitat de Girona (Institut del Patrimoni Cultural).

Projecte. Codi: BHA2001-3593-C03-02

Entitats que participen:

Temps de durada: desembre 2006.

Investigador/a responsable: Dra. Mª Elisa Varela Rodríguez.

 

Projecte d’innovació docent i inici a la recerca per a la publicació del Fons del Prado al Museu d’Art de Girona.

Entitat fiançadora: VUDG - Universitat de Girona.

Projecte. Codi: 004026 – 010.

Entitats que participen:

Temps de durada: 2005 – 2006.

Investigador/a responsable: Dra. Mª A. Roig Torrentó.

 

Gestió del Patrimoni Cultural de Santa Coloma de Farners. Difusió d’una ruta històric – artística.

Entitat fiançadora: 2324 – Consell Social Universitat de Girona.

Projecte. Codi: 004027 – 011.

Entitats que participen:

Temps de durada: 2006.

Investigador/a responsable: Dra. Mª A. Roig Torrentó.

 

Ajut de la Fundació Girona Universitat i Futur per a l’elaboració d’un CD de l’Estudi de les obres del Fons del Prado, diapositives i Museu d’Art de Girona.

Entitat fiançadora: VUDG – Universitat de Girona.

Projecte. Codi: 004029 – 013.

Entitats que participen:

Temps de durada: 2006 – 2007.

Investigador/a responsable: Dra. Mª A. Roig Torrentó.