Estudis Culturals

Participació a Seminaris, Cursos i Congressos

Contacte


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Participació a Seminaris, Cursos i Congressos

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<Aprender a leer, aprender a escribir: lectoescritura femenina (siglos XIII – XV)>> a VII Congreso de Historia de la Cultura Escrita. Celebrat a Alcalá de Henares. Juliol de 2003.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<Pirates i corsaris a la Mediterrània al segle XIV.>> a Col·loqui Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries. Celebrat a Castelló d’Empúries. Setembre 2003.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<La guerra de Cerdeña en las Cortes Catalano-aragonesas a Oristano e il suo Territorio. Celebrat a Oristano. 2004.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<Mercaders i comerciants en el comerç mediterrani barceloni (segle XIV) a XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Celebrat a València. Setembre de 2004.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<La moda e la circolazione dei tessuti nei Paesi della Corona d’Aragona.>> a Le usate leggiadrie. I cortei, le cerimonie, le feste e il costume nel Mediterraneo tra XV e XVI secolo. Celebrat a Nàpols. Desembre 2006.

VARELA RODRÍGUEZ, Mª Elisa.

<<La experiencia y el tiempo de la creación siendo fiel al origen.>> a Tiempo de maternidad/ Tiempo de creación. Celebrat a Barcelona. Maig 2007.


BOTO VARELA, Gerardo.

<<El poder regio en la catedral de León. Imagen y memoria.>> a Congreso Internacional. La Catedral de León en la Edad Media. Celebrat a León. Abril 2003.

BOTO VARELA, Gerardo.

<< Ad Apostolum ex Cathalonia. Esglésies i capelles d’advocació jacobea a Catalunya (segles XI – XIII) a Congrés Internacional. El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Celebrat a Barcelona. Octubre 2003.

BOTO VARELA, Gerardo.

<< LA realidad material de los monasterios prerománicos de Cataluña.>> a Monjes y monasterios en la Alta Edad Media. Celebrat a Aguilar de Campoo (Palencia). Agost 2005.

BOTO VARELA, Gerado.

<<El protagonisme de les canòniques a l’arquitectura del segle XI.>> a Els Comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya. Celebrat a Girona i Barcelona. Novembre 2005.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Les panthéons royaux à la Peninsule Iberique: cathedrales et monàsteres.>> a Espace et liturgie. Organisation del’espace ecclésial au Moyen Âge. Celebrat a Nantua (Ain) France. Novembre 2006.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Monasterios catalanes en el siglo XI. La topografía de las fábricas de Oliba.>> a Monasteria et Territoria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneo Occidental (siglos V – XI). Celebrat a Madrid. Desembre 2006.

BOTO VARELA, Gerardo.

<<Representaciones románicas de monstruos y seres imaginarios. Pluralidad de atribuciones funcionales.>> a El mensaje simbólico del imaginario románico. Celebrat a Aguilar de Campoo (Palencia). Agost 2007.


BURGOS RINCÓN, Javier.

<<¿Lecturas ilustradas o lecturas reformistas? La cultura libresca del alto clero barcelonés del Seiscientos.>> a Discurso religioso y Contrareforma. Celebrat a Zaragoza. 2003.

BURGOS RINCÓN, Javier.

<<Imprenta y mundo editorial en la Monarquía Hispànica (1550 – 1750).>> a La aventura de los libros en España y las Indias de la modernidad. Celebrat a La Rábida-Huelva. 2003.

BURGOS RINCÓN, Javier.

<<La edición catalana en la época moderna (1500 – 1750). Ensayo comparativo con la edición castellana.>> a V Congrés d’Història de Catalunya. Celebrat a Barcelona. 2005.

BURGOS RINCÓN, Javier.

<<Edició, imprenta i cultura de l’imprés a la Barcelona dels segles XVI – XVIII.>> a Curs d’Història de Barcelona, 2005 – 2006. “L´exaltació del llibre al Vuitcens. Art, indústria i consum a Barcelona.” Celebrat a Barcelona. 2005.

BURGOS RINCÓN, Javier.

<<Aquí se imprimen libros. Aventuras y desventuras de la edición hispana en tiempos de Cervantes.>> a Viatges per l’Espanya de “El Quijote”. Celebrat a Girona. 2005.


COLESANTI, Gemma Teresa – SANTORO, D.

<<Omicidi, ingiurie, contenziosi: da un fonte inedita, violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo.>> a Conflitivitat i vies de solució a la Maditerrània medieval. Celebrat a Barcelona. 2007.

COLESANTI, Gemma Teresa.

<<Libri di contabilità catalani conservati a Barcellona sulla Sicilia orientale (XV sec.).>> a Cultura cittadina e documentazione: formazione e corcolazione di modelli. Celebrat a Bologna. 2006.

COLESANTI, Gemma Teresa.

<<Gaeta i epoca aragonese e le relazioni con Roma.>> a XVIII Congresso di Storia della Corona d’Aragona. Celebrat a València. Setembre 2004.

COLESANTI, Gemma Teresa.

<<Aspetti della vita politica e culturale della Sicilia nella seconda metà del “400”.>> a Internacional Madieval Congress – Clash of Cultures, session: Political, Cultural and Literary encounters in the Mediterrnean, II: Mercants, nobles and minority. Celebrat a Leeds (UK). 2003.


NONÓ RIUS, Brígida. – GIRONELLA I DELGÀ, Anna.

<<La presència d’una dama al claustre. Estudi i edició de la làpida funerària i el testament d’Elionor de Cabrera.>> a II Congrés d’Història de Girona. Celebrat a Girona. 2003.

 

GIL ROMAN, Xavier.

 <<Genealogía de una gran dama del siglo XI. Ermessenda de Carcasona, condesa de Barcelona, Girona y Osona (c.975- +1058).>> a Primeres Jornades de Genealogia i Heràldica dels Països Catalans. Celebrat a Sant Cugat del Vallès. Abril – maig de 2004.

GIL ROMAN, Xavier.

Professor del curs: Dones. Una mirada crítica des de la filosofia i la ciència. Departament: Filosofia. Curs Universitat d’Estiu. Universitat Autònoma de Barcelona.

Juliol de 2005.

GIL ROMAN, Xavier.

Curs de Paleografia pràctica. Celebrat a  La Bisbal d’Empordà.Octubre – novembre de 2005.

GIL ROMAN, Xavier.

<<El paisatge de l’escriptura a les terres de l’Empordà, element cabdal dins de la creació de la memòria col·lectiva: els senyors de Foixà.>> a El paisatge, element vertebrador de la identitat empordanesa. Celebrat a Figueres.  Octubre de 2006.

GIL ROMAN

Curs de Paleografia pràctica: documentació notarial i documentació municipal.

Celebrat a  La Bisbal d’Empordà. Octubre –novembre 2006.

 

GALLEGO AGUILERA, Nazaret.

<<Lampérez vs. Puig i Cadafalch en el estudio de la arquitectura románica catalana. Las planimetrías ilusorias y la restauración de un tiempo que se imaginó nuevo.>> a I Jornadas Complutenses de arte medieval. Cien años de investigación sobre arquitectura medieval española. Universidad Complutense de Madrid. Noviembre de 2007.