Estudis Culturals

Membres

Contacte


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Membres

Mª Elisa Varela Rodríguez és professora titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques al departament de Geografia, Història, Història de l’Art a la Universitat de Girona. Imparteix assignatures de les àrees de Ciències i Tècniques Historiogràfiques i d’Història Medieval. Llicenciada en Geografia i Història, especialitat medieval, per la Universitat de Barcelona i doctora en Història Medieval per la mateixa universitat, és autora i coautora de llibres i d’articles científics i de divulgació que tracten sobre Història de la Cultura Escrita Llatina i d’Història de les Dones. La doctora Mª Elisa Varela ha col•laborat i dirigit, i dirigeix en l’actualitat projectes de recerca I+D, treballs de recerca i tesis doctorals, i ha participat i dirigit congressos i seminaris d’àmbit nacional i internacional (entre el quals cal citar: Teories i Mètodes dels Estudis Feministes, el Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual “Josepa Arnall Juan”, i el Colloquium Studium Medievale. Cultura visual-Cultura Escrita. Ha dirigit dues tesis doctorals, i actualment em dirigeix tres tesis més, és tutora d’un treball en el marc de la beca postdoctoral Beatriu de Pinós, d'una becària de l'IEC. Actualment codirigeix, amb el doctor Gerardo Boto, el Grup de Recerca en Estudis Culturals de la UdG. És coeditora de la revista Studium Medievale, i de la revista DUODA. Estudis de la Diferència Sexual i vicedirectora del Centre de Recerca Duoda.

Gerardo Boto Varela és professor titular d’Història de l’Art al departament de Geografia, Història i Història de l’Art a la Universitat de Girona. Llicenciat i doctor en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en Art medieval. El doctor Gerardo Boto ha col•laborat en un important nombre de projectes de recerca I+D. És autor i coautor de diferents llibres i articles científics i de divulgació, i ha participat i organitzat congressos i seminaris d’àmbit nacional i internacional. A l’actualitat codirigeix amb la doctora Mª Elisa Varela-Rodríguez. el grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG, el Seminari Internacional de Cultural Escrita i Visual “Josepa Arnall Juan”, el Colloquium Studium Medievale, i és coeditor de la revista Studium Medievale.

Francisco Javier Burgos Rincón és professor titular d’Història Moderna al departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat Història, i doctor en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona el seu camp de treball és la Història socio-cultural, de l’artesanat i de la cultura escrita i del llibre als segles XVI-XVIII. Autor de nombrosos articles i llibres científics i de divulgació, ha col•laborat i participat en diferents projectes de recerca I+D, congressos, seminaris d’àmbit nacional i internacional. És membre de grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Mª Assumpta Roig i Torrentó és professora titular d’Història de l’Art al departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona. Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, i doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en Art Modern de Catalunya. La doctora Roig i Torrentó ha col·laborat i dirigit diversos projectes de recerca I+D, ha publicat nombrosos llibres així com articles científics i divulgació. Ha dirigit diversos treballs de màster en la línia de recerca en Patrimoni Cultural (l'any 2006, el treball de Sònia Granel Marin, Berga molt més que "patrimoni inmaterial. L'any 2007: el de Xavier Caparrós, Anglès i els seu emblemàtic barri antic. Model per a l'estudi de la interpretació del territori en el marc de les Vies Verdes; i  i el de Montserrat Sagué Mató,  La reina Sibil·la de Fortià. Aproximació històrica. També ha participat i organitzat congressos i seminaris nacionals i internacionals. Actualment, és membre del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Pablo Abella Villar és llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Ha estat becari de col·laboració al departament d’Història de l’Art de la mateixa universitat. Forma part del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG. 

Gemma Teresa Colesanti és investigadora a l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Sezione di Potenza, del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Itàlia. Llicenciada en Lletres Modernes per la Universitat “Frederic II” de Nàpols i doctora en Història Medieval per la Universitat de Girona, la doctora Colesanti és especialista en Història Medieval i de les Dones. Autora de nombrosos articles científics, ha participat en diversos congressos i seminaris nacionals i internacionals i ha col•laborat en diferents projectes de recerca I+D. A l’actualitat forma part del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Léa Friis Alsinger és doctora per al Universitat de Girona i la Universitat de Perpinyà (2014), i també llicenciada en Història de l’Art i Arqueologia a la Universitat de Perpinyà, França. Les seves línies de recerca són els objectes medievals amb inscripcions exposats als museus de Girona, amb el tema de la cultura escrita en època medieval (regions d' Alacant pel màster I i Girona pel màster II) i el tema de la Comunicació. Ha col•laborat en diferents jornades d'estudis i en l'Associació de Doctorands a Perpinyà. Forma part també del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Anna Gironella i Delgà és arxivera a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Girona. Llicenciada en Història per la Universitat de Girona, la seva línia de recerca és la Història Medieval, la Paleografia i la Història de les Dones, principalment a la ciutat de Girona. Ha col•laborat en diferents projectes de recerca I+D i actualment elabora la seva tesi doctoral Escriure a l’hospital. Estudi de la gestió hospitalària a través dels llibres de comptes de l’Hospital de Santa Caterina de Girona dirigida per la doctora Mª Elisa Varela Rodríguez de la Universitat de Girona. Forma part del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Xavier Gil Roman és investigador postdoctoral al departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat Història Medieval, per la Universitat Autònoma de Barcelona, i doctor en Història per la mateixa universitat, ha estat professor a la UAB de Ciències i Tècniques Historiogràfiques. La seva línia de recerca és la Cultura Escrita en època medieval. Ha col•laborat en diferents projectes de recerca I+D, i a l’actualitat forma part del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Rosa Maria Gregori Roig és facultativa del cos d’Arxius de l’Estat, arxivera a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Llicenciada en Història (1998) i Doctora cum laude en Geografia i Història (2008) per la Universitat de València, amb la tesi doctoral Creant modernitat: la impressora Jerònima Galés i els Mey (València, segle XVI), sota la direcció del doctor FRANCISCO M. GIMENO BLAY, Catedràtic de Ciències i Tècniques Historiogràfiques i de la doctora Mª ELISA VARELA-RODRÍGUEZ, Professora titular de la Universitat de Girona. La seva línia de recerca és la Cultura Escrita. Ha col·laborat en projectes de recerca I+D i a l’actualitat forma part del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG.

Brigit Nonó Rius és bibliotecària al Servei Central de Biblioteques de la Universitat de Girona. Llicenciada en Història i en Biblioteconomia i Documentació, Brigit Nonó Rius és especialista en Història Medieval, i autora de diversos articles científics i de divulgació. És membre del grup de recerca en Estudis Culturals de la UdG i actualment treballa en l’elaboració de la seva tesi doctoral Corpus epigràfic de la ciutat de Girona dirigida per la doctora Mª Elisa Varela.