Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudios Culturales

Activitats de recerca

Contacto


Grup de Recerca d'Estudis Culturals

Facultat de Lletres
Campus Barri Vell
Universitat de Girona

Sala de l’Institut de Recerca Històrica
Edifici de despatxos, 4rt. pis.
Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona.

Activitats de recerca i transferència del coneixement

Algunes i alguns dels investigadors del Grup de Recerca en Estudis Culturals organitzem anualment, a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, el Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual “Josepa Arnall i Juan”, enguany realitzarem el V Seminari Internacional de Cultura Escrita “Josepa Arnall Juan”: Raons i Aptituds de la paraula escrita en l’Europa Medieval els dies 16 i 17 de novembre de 2008.

logo seminari JAJ

També, a la vila de Besalú –en col·laboració amb Amics de Besalú- organitzem el Colloquium Studium Medievale. Cultura visual-Cultura escrita,  del 2/5 de juliol de 2008 es durà a terme el II Colloquium Studium Medievale. Cultura visual-Cultura escrita sobre El temps a la cultura medieval. Vivències i termes/ El tiempo en la cultura medieval. Vivències y términos/Time in medieval culture. Experiences and Terms.

II colloquium