Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Recull de notícies

Cercador


  

Recull de notícies

23/05/2014
Becària d'investigació al GRECA

S'incorpora una nova becària: Leslie Mahe Collazo

Leslie Mahe Collazo ha guanyat la beca de formació d'investigadors que anualment convoca la UdG. La seva tesi doctoral tracta de la formació competencial del professorat de ciències experimentals del nivell secundària; està dirigida per Anna M. Geli, i se situa dins el projecte I+D coordinat que tenim vigent, liderat per Rosa M. Medir.

La seva relació contractual amb la UdG serà de tres anys (1 de beca i 2 de contracte, s'incorpora al GRECA i a l'Institut de Recerca Educativa.