Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Recull de notícies

Cercador


  

Recull de notícies

26/05/2012
GRECA organitza la Fira de la Ciència

Fira de la Ciència a Girona

El grup GRECA organitza la Fira de la Ciència per a petits grans científics a la ciutat de Girona.

Celebrada el 04 de maig de 2012

 

http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/24723/language/ca-ES/Default.aspx