Grup de Recerca d'Ecologia Microbiana Molecular

Personal Investigador i Docent

Contacte

Per a qualsevol informació sobre la nostra recerca contacteu amb:

Lluís Bañeras

lluis.banyeras@udg.edu

Edifici LEAR/Aulari Comú

C/Ma Aurèlia Capmany

17003 Girona

Girona

TEL: +34 972 418 177

Personal Investigador i Docent

 

Permanent researchers

Part time researchers/lecturers

  • Sara Ramió (Lecturer)
  • Marc Llirós (Lecturer)