Grup de Recerca d'Ecologia Microbiana Molecular

Aïllament de bacteris i identificació molecular

Contacte

Per a qualsevol informació sobre la nostra recerca contacteu amb:

Lluís Bañeras

lluis.banyeras@udg.edu

Edifici LEAR/Aulari Comú

C/Ma Aurèlia Capmany

17003 Girona

Girona

TEL: +34 972 418 177

Bacterial isolation and identification


Bacteris amb un creixement fractal

El gEMM ofereix la possibilitat de realitzar aïllaments i purificacions de bacteris d'interès biotecnològic i ambiental en mostres de diferents tipus. Els nostres laboratoris tenen capacitat d'aplicar diferents condicions de cultiu segons les necessitats i les característiques que es busquin. Oferim la possibilitat d'identificar els nous aïllats tant genèticament com fisiològicament.

Tenim l'equipament necessari per a treballar amb:

  • Organismes aeròbics
  • Organismes anaeròbics estrictes amb atmòsfera controlada
  • Organismes termòfils (entre 60 i 80ºC)

 

Algunes de les experiències d'aïllaments que han resultat exitoses en la nostra experiència inclouen:

  1. Aïllament de bacteris amb capacitat de degradació de siloxans
  2. Aïllament de microorganismes desnitrificants electroactius
  3. Enriquiment i aïllament de bacteris Anammox
  4. Aïllament de fongs amb capacitat de degradació de TCA