If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Transfer of knowledge

Transferencia de conocimientos

Col·laboració amb UdiGital.Edu

 

 

Col·laboració amb UdiGitalEdu en el Projecte Tic-Tac, amb el CRAE de Salt i amb la FANJAC.

 

UdiGitalEdu (http://udigital.udg.edu) està format per un equip interdisciplinar d'investigadors de la Universitat de Girona, que provenen de diferents grups d'investigació dels àmbits científico-tecnològic, humanístic i de les ciències socials. La iniciativa UdiGital.edu intenta apropar la Universitat a la societat, unint esforços per disenyar activitats i tallers per a nens/es, adolescents i joves, unint la Tecnologia, la Ciència i l'Art amb l'objectiu de fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip.

 

UdiGital.Edu desenvolupa activitats per nens, nenes i adolescents, amb l'objectiu d'estimular el pensament i la consciència crítica, i a la vegada apropar la investigació de la universitat a tota la societat, i en particular al col·lectiu dels més joves. Així doncs, l'ERIDIQV ha disposat d'un espai perfecte per transmetre conceptes com el treball en equip, la cooperació, la resolució de problemes, l'assertivitat, etc., a través de l'ús de les noves tecnologies.

 

Tallers que oferim:

o Resolució de conflictes de forma cooperativa.

o El món de les emocions.

Els dos tallers són avaluats pels mateixos participants, utilitzant una metodologia de recollida de dades quantitativa i qualitativa a través de qüestionaris. S'administren els qüestionaris en tres moments diferents: abans de començar el taller, després del taller i dos mesos més tard. D'aquesta manera es pretén veure l'impacte del taller en els participants.