Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Tesis Doctorals

Tesis doctorals

Tesis doctorals dirigides per membres del grup de recerca:

 

1- Títol: Autoconcepto y bienestar subjetivo en la primera adolescencia

Doctorand: Sílvia Bataller Sallent

Data de lectura: 14/04/2016

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dr. Ferran Viñas.

 

2- Títol: Prevalença de la depressió major en estudiants de secundària de la comarca del Baix Empordà.

Doctorand: Yolanda García Moreno

Data de lectura: 09/02/2016

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dr. Ferran Viñas.

 

3- Títol: Necessitats de les dones diagnosticades de càncer de mama en les diferents etapes de la malaltia i en la supervivència.

Doctorand: Rocío Jurado

Data de lectura: 01/2016

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dra. Mònica Gonzàlez, Dra. Concepció Fuentes i Dr. Josep Garre.

 

4- Títol: Bienestar subjetivo y satisfacción escolar en la adolescencia

Doctorand: Xavier Luna Soca

Data de lectura: 01/2013

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dra. Mònica Gonzàlez i Dr. Ferran Casas

 

5- Títol: Psicología comunitaria y políticas sociales: Estudio de campo técnico del psicólogo de la intervención social en el marco de los servicios sociales comunitarios españoles.

Doctorand: Jaime Andrés Alfaro Inzunza

Data de lectura: 01/2013

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

6- Títol: El paper de l'alimentació en el benestar subjectiu dels nens i nenes de cinquè i sisè de primària (10-12 anys)

Doctoranda: Cristina Vaqué Crusella

Data de lectura: 17/12/2012

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dra. Mònica González i Dr. Ferran Casas

 

7- Títol: Temperamento y afrontamiento como predictores de la Depresión en Adolescentes

Doctoranda: Verónica Murillo Pérez

Data de lectura: 19/01/2012

Universitat de lectura: Universitat Autònoma de Barcelona

Dirigida per: Dr. Ferran Viñas

 

8- Títol: La participació social dels adolescents en el context escolar i el seu benestar personal: Estudi psicosocial d'una experiència participativa

Doctoranda: Dolors Navarro Pou

Data de lectura: 04/09/2011

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González

 

9- Títol: Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil

Doctoranda: Sara Malo Cerrato

Data de lectura: 30/01/2009

Universitat de lectura: Universitat de Girona  

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

10- Títol: Socialización en contextos en los que las creencias de los progenitores son percibidas por los hijos/as como radicales o sectarias: Un estudio retrospectivo

Doctorand: José Rodríguez Bonfill

Data de lectura: 25/10/2007

Universitat de lectura: Universitat de Barcelona 

Dirigida per: Dr. Ferran Casas i Dr. José Manuel Cornejo

 

11- Títol: Benestar i acolliment d’infants en família extensa: Percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats

Doctoranda: Carme Montserrat Boada

Data de lectura: 04/09/2006

Universitat de lectura: Universitat de Girona 

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

12- Títol: El benestar psicològic en l'adolescència: la perspectiva de les ciències de la complexitat

Doctoranda: Mònica González Carrasco

Data de lectura: 21/12/2004

Universitat de lectura: Universitat de Girona

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

13- Títol: La credibilidad infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psicosociales

Doctorand: Josep Ramon Juárez López

Data de lectura: 19/09/2002

Universitat de lectura: Universitat de Girona 

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

14- Títol: El benestar psicològic dels nois i noies adolescents entre 12 i 14 anys: un estudi desenvolupat a Manresa (Bages)

Doctoranda: Mercè Rosich Vilaró

Data de lectura: 21/12/1999

Universitat de lectura: Universitat de Barcelona 

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

15- Títol: El benestar en la infància, una avaluació de les seves dimensions psicosocials

Doctorand: Carles Alsinet Mora

Data de lectura: 26/02/1999

Universitat de lectura: Universitat de Lleida 

Dirigida per: Dr. Ferran Casas

 

Tesis doctorals en curs:

1) El benestar subjectiu dels adolescents en acolliment residencial i familiar a Catalunya. Doctorand: Joan Llosada Gistau. Direcció: Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Casas

2) Promoció de la salut en la infància i l'adolescència: afrontament de l'estrés i benestar subjectiu en pre-adolescents escolarizats. Doctoranda: Desirée Pereira de Abreu. Direcció: Dr. Ferran Casas, Dra. Carme Montserrat i Dr. Ferran Viñas.

3) Violència entre iguals en el context escolar (bullying) i benestar subjectiu: factors de risc i de protecció per a la salut en la infància i l'adolescència. Doctoranda: Stefania Carneiro de Alcantara. Direcció: Dra. Mònica González i Dra. Carme Montserrat.

4) Els nens sords prelocutius i els implants coclears. Com augmentar la rendibilitat de l'aparell i la qualitat de vida en aquests infants. Doctoranda: M. Antònia Bonany. Direcció: Dra. Mònica González.

5) Influència dels comportaments autonegligents i el risc de maltractament en el benestar de les persones grans. Doctoranda: Eva Serrat. Direcció: Dra. Mònica González.

6) Influència del procés d'acceptació de l'homosexualitat en el benestar personal de pares i fills. Doctorand: David Cámara. Direcció: Dra. Mònica González.

7) Análisis de la salud mental de las personas con trastorno mental desde una perspectiva positiva y multidimensional. Doctoranda: Míriam Broncano. Direcció: Dra. Dolors Juvinyà, Dra. M. Teresa Lluch i Dra. Mònica González.

8) La importància dels peus pel benestar subjectiu dels nens i nenes de 10 a 12 anys. Doctoranda: Alba Calvo Montserrat. Direcció: Dra. Mònica González.

9) Avaluació de la credibilitat de l'abús sexual infantil. Doctoranda: Montserrat Bravo Correo. Direcció: Dr. Ferran Casas i Dr. Josep Ramón Juárez.

10) El clima social en els centres residencials d'infància i adolescència. Doctorand: Roger Llopart Alari. Direcció: Dra. Núria Fuentes-Peláez (UB) i Dra. Carme Montserrat .

11) Estudi del benestar eudemònic d'infants i adolescents, i la seva relació amb el benestar subjectiu. Doctoranda: Gemma Crous Parcerisas. Direcció: Dr. Ferran Casas i Dra. Mònica González.

12) Sentit de la coherència, benestar personal i burnout en el col·lectiu del transport sanitari del CTS Regió Girona. Proposta de bones pràctiques laborals en el sector. Doctoranda: Pau Navarro. Direcció: Dra. Mònica González.

13) Calidad de vida y bienestar de las personas mayores en las Casas Hogares adscritas al Gobierno del Distrito Capital, Caracas-Venezuela. Doctoranda: Nioska Rangel. Direcció: Dra. Mònica González.

14) Usos de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la adolescencia y su relación con las funciones ejecutivas y el bienestar personal. Doctoranda: Merche Martín Perpiñá. Dirección: Dra. Sara Malo y Dr. Ferran Viñas.