Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Projectes de recerca

Projectes de recerca

Projectes de recerca en curs


Línia de recerca de Benestar, satisfacció i valors aspirats:

 

 • Projecte: El bienestar subjetivo de los 9 a los 16 años. Estudio longitudinal (continuación) y evaluación de intervenciones con TIC para mejorar el bienestar escolar (PSI2013-41512-P). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. (2014-2018).
 • Projecte: Investigación y aplicaciones para promover el bienestar infantil y adolescente mediante la participación social de los alumnos y sus familias en los centros escolares (PSI2017-88054-R). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. (2018-2021).

 

 

Línia de recerca de Protecció a la infància:

 

 • Erasmus + (EU). Proyecto Sapere Aude: Mejora de los resultados educativos de jóvenes tutelados a través de la mentoria. 2016-2018. 
  Coordina Fundació Plataforma Educativa i participen com a socis:
      UdG (Carme Montserrat, Sara Malo & Ferran Casas)
      Assoc. "PLAY" rehabilitation, education, psycho-social and pedagogical assistance (Croacia) 
      Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften (Austria)
      Parrains Par' Mille (France)
      S&S gem. Gesellschaft für Soziales mbH (Ger)

 • Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG) i l’Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS) per a la realització del projecte d’investigació: Els acolliments familiars: propostes des d’una recerca aplicada. Investigadores principals: Dra. Carme Montserrat (ERIDIqv de la UdG) i Dra. Núria Fuentes (UB) (2016-2018).
 • Recerca Els acolliments en família aliena: factors de benestar i factors de ruptura, finançada per l’Obra Social “la Caixa” a partir d’un conveni amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) (2018).Projectes de recerca finalitzats


 

Línia de recerca de Benestar, satisfacció i valors aspirats:

 

 • Estudi Infància i adolescència, drets humans, benestar i qualitat de vida (Programa de cooperació España-Brasil, PHB2005-0037-TA). Finançat pel MECD (2006).
 • Projecte: El bienestar psicológico y los valores aspirados en diferentes grupos de población adolescente y adulta: relación con el uso del tiempo libre y con el uso de las TICs (SEJ2007-62813/PSIC). Finançat pel MEC (2007-2010).
 • Desenvolupament del potencial del voluntariat de salut entre la gent gran. Activitats d'anàlisi, articulació, organització i planificació, amb diferents agents implicats, de dues actuacions relatives a la salut i la gent gran a Catalunya. Finançat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (2010).
 • Projecte: Situació de la gent gran de l'àmbit del pla de barris de la Sauleda-Carrer Ample. Finançat per l’Ajuntament de Palafrugell (2011).
 • Conveni de col·laboració científica del grup de recerca ERIDIQV amb la Fundación UNICEF - Comité espanyol, per a la realització de l'enquesta sobre benestar subjectiu dels adolescents que cursen 1r d'ESO (2011).
 • Estudi comparatiu sobre benestar personal i altres constructes psicosocials durant l'adolescència a Espanya i Brasil. (Programa de cooperació España-Brasil, PHB-2010-0029-PC). Finançat pel MECD (2011 -2012).
 • Projecte: Evolución del bienestar personal entre los 10 y los 15 años. Aspectos evaluados por distintos instrumentos, correlatos y consistencia temporal en diferentes cohortes de sujetos (I+D) (PSI2010-19404). Finançat pel MINECO (2011-2013).
 • Estudi comparatiu sobre benestar personal i altres constructes psicosocials durant l'adolescència a Espanya i Brasil (Programa de cooperació España-Brasil, PHB2010-0029). Finançat pel MECD (2013-2014).
 • Projecte: Children's world. International survey of children's well-being. Finançat per la Jacobs Foundation (Munic) (2013-2015). http://www.childrensworlds.org/Línia de recerca de Mitjans audiovisuals:

 

 • Projecte: Influència de les tecnologies de la informació i la comunicació en la vida dels nenes/es i adolescents, i estudi de les interaccions i la comunicació que mantenen amb els adults (BSO2002-03180). Finançat pel MICCIN (2002-2005).
 • Projecte: Distribució de contingut mitjançant Motors Intel·ligents de Recomanació Adaptats a xarxes socials (MIREIA). Subprograma INNPACTO 2011. Finançat pel MICCIN (2011-2013).

 

Línia de recerca de Protecció a la infància:

 

 • Projecte: Realització d'un conjunt d'actuacions i estudis sobre la millora de sistemes de prevenció, detecció i abordatge dels maltractaments a la infància a Catalunya. (082/07 06/09/2007). Finançat per la Generalitat de Catalunya. (RUMI-MSGR) (2007-2010). http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2007/71015infanciarespon.jsp  
 • Projecte: Desenvolupar una recollida de dades i una anàlisi de resultats que ens permeti identificar els factors d'èxit en els infants i joves acollits als Centres Residencials d'Acció Educativa que gestiona la Fundació Plataforma Educativa (096/08 21/11/08) (2008-2009).
 • Projecte: Young people from a public care background: pathways to education in Europe YIPPEE (SSH-2007-217297). Finançat pel 7PM de la UE. (2008-2010). http://tcru.ioe.ac.uk/yippee 
 • Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l'IRQV de la UdG, per a la posada en marxa del Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l'ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya (2011-2012).
 • Projecte: La situació escolar dels adolescents acollits en centre residencial, família d'acollida aliena i extensa. Acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya amb el nostre equip. L'acord es renova cada curs escolar de del 2008-2009. (2011-2013).
 • Projecte: Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Liderat pel Dr. Miguel Melendro de la UNED, participen també la Universidade da Coruña i la Universitat de Girona. Finançat per ISOS i Fundación Opción3 (2011-2013).
 • Projecte: Estudi sobre l'atenció a joves extutelats: Evolució, valoració i reptes de futur. Conveni entre la Federació d'Entitats amb Projecte i Pisos Assistits (FEPA) i la UdG. (2012-2013).
 • Projecte: Recerca aplicada sobre l'impacte de la violència masclista en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions materno-filials, i processos de recuperació. Contracte amb l'Ajuntament de Barcelona (2012-2015).
 • Projecte: Recerca aplicada sobre La intervenció amb infància en risc en el marc dels serveis socials bàsics. Conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona (2013-2015).
 • Projecte: Análisis, evaluación y mejora de los procesos de intervención para la emancipación de jóvenes en dificultad y/o riesgo. Projecte competitiu del Programa de Ciudadanía Activa. Mecanismo Financiero EEA 2009-2014. Participants: IGAXES3 (coord.), Fundació Nazaret, Cooperativa de iniciativa social OPCIÓN3, Fundació Servei Solidari per la inclusió social, Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universitat de les Illes Balears (UIB), Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i Universitat de Girona (UdG) (2014-2015). http://www.plataformaong.org/noticia.php?id=431
 • Conveni entre l’Associació de Professionals d’EAIA de Catalunya (ASPEAIA) i l’ERIDIQV (UdG) per a desenvolupar un Estudi sobre el Compromís Socioeducatiu (COSE). Investigadora principal: Dra Carme Montserrat. Any 2016
 • Conveni de col·laboració entre l'ERIDIqv de la Universitat de Girona i l'Instituto Gallego de Gestión para el 3º Sector (IGAXES3), per a la realització d'un estudi sobre La situación escolar de los niños y las niñas del sistema de protección en Galicia. Investigadora principal: Dra Carme Montserrat. Anyo 2016.

 

Altres:

 

 • Estudi sobre la situació i necessitats de les persones grans a la ciutat de Girona. Conveni amb l'Ajuntament de Girona (2000).
 • Estudi referent a les necessitats i els recursos existents en relació a la millora del control de l'absentisme escolar i l'increment de la seguretat entorn dels centres escolarsConveni amb la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona (2006-2007).
 • Estudi de la situació de la gent gran en una àrea d'actuació del municipi de Palafrugell. Conveni amb l'Ajuntament de Palafrugell (2011).