Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Projectes de recerca

Projectes de recerca

Projectes de recerca en curs


Línia de recerca de Benestar, satisfacció i valors aspirats:


 • Projecte: Children's world. International survey of children's well-being. Finançat per la Jacobs Foundation (Munic). (2013-2015) http://www.childrensworlds.org/
 • Projecte: El bienestar subjetivo de los 9 a los 16 años. Estudio longitudinal (continuación) y evaluación de intervenciones con TIC para mejorar el bienestar escolar (PSI2013-41512-P). Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. (2014-2018).


Línia de recerca de Protecció a la infància:


 • Conveni entre l’Associació de Professionals d’EAIA de Catalunya (ASPEAIA) i l’ERIDIQV (UdG) per a desenvolupar un Estudi sobre el Compromís Socioeducatiu (COSE). Investigadora principal: Dra Carme Montserrat. Any 2016
 • Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG) i l’Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS) per a la realització del projecte d’investigació: Els acolliments familiars: propostes des d’una recerca aplicada. Investigadores principals: Dra Carme Montserrat (ERIDIqv de la UdG) i Dra. Núria Fuentes (UB). Anys 2016-2017

 • Convenio de colaboración entre el ERIDIqv de la Universitat de Girona y el Instituto Gallego de Gestión para el 3º Sector (IGAXES3), para la realización de un estudio sobre La situación escolar de los niños y las niñas del sistema de protección en Galicia. Investigadora principal: Dra Carme Montserrat. Año 2016

 • Erasmus + (EU). Proyecto Sapere Aude: Mejora de los resultados educativos de jóvenes tutelados a través de la mentoria 2016-2018. 

  Coordina Fundació Plataforma Educativa. 

  Participan como socios:

  UdG (Carme Montserrat, Sara Malo & Ferran Casas)
  Assoc. "PLAY" rehabilitation, education, psycho-social and pedagogical assistance (Croacia) 
  Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften (Austria)
  Parrains Par' Mille (France)
  S&S gem. Gesellschaft für Soziales mbH (Ger)

Projectes de recerca finalitzats (2007-2013)Línia de recerca de Benestar, satisfacció i valors aspirats:

 

 • Estudi Infància i adolescència, drets humans, benestar i qualitat de vida (Programa de cooperació España-Brasil, PHB2005-0037-TA). Finançat pel MECD (2006).
 • Projecte: El bienestar psicológico y los valores aspirados en diferentes grupos de población adolescente y adulta: relación con el uso del tiempo libre y con el uso de las TICs (SEJ2007-62813/PSIC). Finançat pel MEC (2007-2010).
 • Desenvolupament del potencial del voluntariat de salut entre la gent gran. Activitats d'anàlisi, articulació, organització i planificació, amb diferents agents implicats, de dues actuacions relatives a la salut i la gent gran a Catalunya. Finançat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (2010).
 • Projecte: Situació de la gent gran de l'àmbit del pla de barris de la Sauleda-Carrer Ample. Finançat per l’Ajuntament de Palafrugell (2011).
 • Conveni de col·laboració científica del grup de recerca ERIDIQV amb la Fundación UNICEF - Comité espanyol, per a la realització de l'enquesta sobre benestar subjectiu dels adolescents que cursen 1r d'ESO (2011).
 • Estudi comparatiu sobre benestar personal i altres constructes psicosocials durant l'adolescència a Espanya i Brasil. (Programa de cooperació España-Brasil, PHB-2010-0029-PC). Finançat pel MECD (2011 -2012).
 • Projecte: Evolución del bienestar personal entre los 10 y los 15 años. Aspectos evaluados por distintos instrumentos, correlatos y consistencia temporal en diferentes cohortes de sujetos (I+D) (PSI2010-19404). Finançat pel MINECO (2011-2013).
 • Estudi comparatiu sobre benestar personal i altres constructes psicosocials durant l'adolescència a Espanya i Brasil (Programa de cooperació España-Brasil, PHB2010-0029). Finançat pel MECD (2013-2014).Línia de recerca de Mitjans audiovisuals:

 

 • Projecte: Influència de les tecnologies de la informació i la comunicació en la vida dels nenes/es i adolescents, i estudi de les interaccions i la comunicació que mantenen amb els adults (BSO2002-03180). Finançat pel MICCIN (2002-2005).
 • Projecte: Distribució de contingut mitjançant Motors Intel·ligents de Recomanació Adaptats a xarxes socials (MIREIA). Subprograma INNPACTO 2011. Finançat pel MICCIN (2011-2013).

 

Línia de recerca de Protecció a la infància:

 

 • Projecte: Recerca aplicada sobre l'impacte de la violència masclista en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions materno-filials, i processos de recuperació. Contracte amb l'Ajuntament de Barcelona (2012-2015).
 • Projecte: Recerca aplicada sobre La intervenció amb infància en risc en el marc dels serveis socials bàsics. Conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona (2013-2015).
 • Projecte: Estudi sobre l'atenció a joves extutelats: Evolució, valoració i reptes de futur. Conveni entre la Federació d'Entitats amb Projecte i Pisos Assistits (FEPA) i la UdG. (2012-2013).
 • Projecte: Young people from a public care background: pathways to education in Europe YIPPEE (SSH-2007-217297) http://tcru.ioe.ac.uk/yippee Finançat pel 7PM de la UE. (2008-2010).
 • Projecte: Realització d'un conjunt d'actuacions i estudis sobre la millora de sistemes de prevenció, detecció i abordatge dels maltractaments a la infància a Catalunya. (082/07 06/09/2007) http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2007/71015infanciarespon.jsp  Finançat per la Generalitat de Catalunya. (RUMI-MSGR) (2007-2010).
 • Conveni de col·laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l'IRQV de la UdG, per a la posada en marxa del Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l'ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya (2011-2012).
 • Projecte: Desenvolupar una recollida de dades i una anàlisi de resultats que ens permeti identificar els factors d'èxit en els infants i joves acollits als Centres Residencials d'Acció Educativa que gestiona la Fundació Plataforma Educativa (096/08 21/11/08) (2008-2009).
 • Projecte: La situació escolar dels adolescents acollits en centre residencial, família d'acollida aliena i extensa. Acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya amb el nostre equip. L'acord es renova cada curs escolar de del 2008-2009. (2011-2013).
 • Projecte: Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Liderat pel Dr. Miguel Melendro de la UNED, participen també la Universidade da Coruña i la Universitat de Girona. Finançat per ISOS i Fundación Opción3 (2011-2013).

 

 

 

Projectes de recerca finalitzats anteriors a 2006


 • Estudi referent a les necessitats i els recursos existents en relació a la millora del control de l'absentisme escolar i l'increment de la seguretat entorn dels centres escolarsMitjançant un conveni amb la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona (2006-2007).