If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Awards

Premis i reconeixements

PREMIS 

Dr. Ferran Casas:

- Premi Distinguished Quality of Life Researcher Award 2014 atorgat per la International Society of Quality of Life Studies (ISQOLS) (2014).

- Premi Distinguished Research Fellow for substantial research contribution to a better understanding of quality of life issues, atorgat per la International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS) (2000).

 

Dra. Mònica González:

- Premi Estudis Fundació Caixa de Sabadell per la realització de la tesi doctoral que pren per nom El benestar psicològic a l’adolescència: la perspectiva de les ciències de la complexitat (2003).

- Premi Extraordinari de Doctorat en Psicologia de l'any 2006 (UdG) (2007).

- Menció honorífica al Best Dissertation Award 2007 atorgat per la International Society of Quality of Life Studies (ISQOLS) (2007).

 

Dr. Ferran Viñas:

- Premi Extraordinari de Doctorat en Psicologia de l'any 1996 (UAB) (2002).


 

RECONEIXEMENTS

Avaluacions positives dels mèrits de recerca i de l'activitat docent dels membres de l'equip

Dr. Ferran Casas:

- Reconeixement de tres sexennis de recerca (1993-1998; 1999-2004; 2005-2010) per part de la CENAI, d'investigador actiu per la UdG (2015), cinc quinquennis de docència (fins 19-11-2014), més complement autonòmic de qualitat docent (1999-2004), i quatre trams autonòmics de gestió (màxima puntuació reconeguda a 2008).

 

Dra. Mònica González:

- Reconeixement de dos sexennis de recerca (2000-2003/2005-2007; 2008-2013) per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2008), d'investigadora activaper la UdG (2015), i un quinquenni de docència (2004-2008; 2009-2013) per part de l'AQU.

- Obtenció de l'acreditació com a Professora Lectora per part de l'AQU (2005) i acreditació de recercaper part de l'AQU (2009).

 

Dr. Ferran Viñas:

- Reconeixement de dos sexennis de recerca (2000-2005; 2006-2011) per part de la CENAI, d'investigador actiu per la UdG (2015) i quatre quinquennis de docència (1993-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014).

 

Dra. Sara Malo:

- Reconeixement d'un sexenni de recerca (2006-2011) per part de l'AQU (2012), d'investigadora activa per la UdG (2015) i d'un quinquenni de docència (2004-2011) per part de l'AQU (2012).

- Obtenció de l'acreditació com a Professora Lectora per part de l’AQU (2009), l'acreditació de recerca per a la contractació de Professora Agregada per part de l'AQU (2013) i l'acreditació per concorre a concursos d'accés a cossos docents universitaris “Professors titulars d'universitat”, expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (2013).

 

Dra. Carme Montserrat:

- Reconeixement d'un sexenni de recerca (2006-2010) per part de l’AQU (2011), d'investigadora activa per la UdG (2015) i d'un quinquenni de docència per part de l'AQU (2013).

- Obtenció de l'acreditació de recerca per la contractació de Professora Agregada per part de l'AQU (2013) i de l'acreditació com a Professora Titular de l’ANECA (2013).