Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Objectius

Objectius

Els objectius de l’ERÍDIQV són els següents:

 

  • Desenvolupar recerca bàsica i aplicada relacionada amb la qualitat de vida, principalment en l’àmbit de la infància, l’adolescència i les seves famílies, tant en els àmbits local, comarcal, autonòmic i estatal com internacional.

  • Cooperar amb altres institucions, organismes i xarxes, tant públics com privats, en els àmbits locals, nacional i internacional, per promoure o desenvolupar recerca i/o activitats relatives a la qualitat de vida, sobretot amb enfocament interdisciplinari.

  • Promoure la disseminació i l’aplicabilitat dels coneixements generals sobre qualitat de vida, i particularment dels resultats de recerca que es refereixin a Catalunya.