Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Membres

Membres

Professors/es doctors • Dr. Ferran Casas Aznar, Professor Emèrit, Doctor en Psicologia per la Universitat de Barcelona. ferran.casas@udg.edu
 • Dra. Mònica González Carrasco, Professora agregada amb acreditació de Catedràtic, Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona. monica.gonzalez@udg.edu
 • Dra. Carme Montserrat Boada, Professora Agregada, Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona. carme.montserrat@udg.edu
 • Dra. Sara Malo Cerrato, Professora Agregada, Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona. sara.malo@udg.edu
 • Dr. Ferran Viñas Poch, Professor Titular d'Universitat, Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. ferran.vinas@udg.edu
 • Dr. Carles Alsinet Mora, Professor titular, Doctor en Psicologia per la Universitat de Lleida. alsinet@pip.udl.cat
 • Dr. Xevi Luna, Professor associat a temps parcial, Doctor en Psicologia per la Universitat de Girona. xevi.luna@gmail.com
 • Dr. Josep Ramon Juárez, Professor associat a temps parcial, Doctor en Psicologia per la Universitat de Girona. jrjuarez@udg.edu
 • Dra. Ester Pla, Professora associada a temps parcial, Doctora en Psicologia per la Universitat de Girona. ester.pla@udg.edu

 

 

Investigadors/es doctors

 

 • Dra. Cristina Vaqué, Professora associada a la Universitat de Vic, Doctora en Ciències Socials, de l'Educació i de la Salut per la Universitat de Girona. cris.vaque@gmail.com
 • Dr. Joan Llosada Gistau, Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Doctor en Psicologia per la Universitat de Girona. llosada.gistau@gmail.com
 • Gemma Crous Parcerisas, investigadora postdoctoral, Doctora en Psicologia per la UdG. gemma.crous@udg.edu

 

Gestora de projectes

 

 • Cristina Figuer Ramírez, Llicenciada en Psicologia amb DEA (Diploma d'Estudis Avançats) per la Universitat de Girona. cristina.figuer@udg.edu 

 

 

Estudiants del programa de doctorat

 

 

Becaris / Becàries

 

 • Meriam Boulahrouz Lahmidi, Becària de col·laboració, Llicenciada en Història per la UdG. meriam.boulahrouz@gmail.com
 • Joan Rigau Batlle, Becari de Transferència i Innovació, Graduat en Psicologia per la UdG. jrigaubatlle@gmail.com
 • Maria Rosa Sitjes Figueras, Contractada pel projecte Sapere Aude, Graduada en Educació Social per la UdG. m.rosa.sitjes@gmail.com