Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Psicopatologia, personalitat i qualitat de vida

Psicopatologia, personalitat i qualitat de vida

Investigadors/es responsables de la línia: 

 

Dr. Ferran Viñas (ferran.vinas@udg.edu) i Dra. Mònica González (monica.gonzalez@udg.edu)

 

 

Aquest línia de recerca té com a objectiu l'estudi no només d'aquelles variables psicològiques que estan implicades en la gènesi i manteniment de la psicopatologia durant la infància i l’adolescència, sinó també d'aquelles que estan associades a un major benestar personal.

 

De especial interès és l'estudi del temperament com a factor de risc pel desenvolupament de trastorns de conducta i emocionals. L'estudi del temperament des dels primers mesos de vida i l'assessorament als pares i mares de com educar i cuidar els seus fills, tot respectant la seva idiosincràsia, pot contribuir a un millor desenvolupament psicosocial, prevenir la psicopatologia i facilitar un millor benestar personal dels infants i adolescents. És a dir, no es tracta només de proporcionar eines per prevenir la psicopatologia sinó també per millorar el benestar personal i facilitar un bon desenvolupament i creixement personal (autorealització).

 

Des d'aquesta línia també es treballa la relació entre l'ús dels mitjans audiovisuals i possibles conductes o trastorns associats a un ús inadequat (addiccions). També es pot relacionar l'ús de les tecnologies amb variables de personalitat.