Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Intervenció psicosocial, sòcio-educativa i qualitat de vida

Intervenció psicosocial, sòcio-educativa i qualitat de vida

Investigadors/es responsables de la línia:

 

Dr. Ferran Casas (ferran.casas@udg.edu)Dra. Carme Montserrat (carme.montserrat@udg.edu), Dra. Mònica González (monica.gonzalez@udg.edu) i Dra. Sara Malo (sara.malo@udg.edu)

 

Línia de recerca orientada a diverses possibilitats d'aplicació de la psicologia social i a l'avaluació d'intervencions de canvi social positiu. Aquesta perspectiva s'interessa no només per l'afrontament dels problemes socials i la cobertura de les necessitats socials, sinó també per les intervencions preventives i les de promoció de la salut, del benestar i de la qualitat de vida.

 

La construcció de la professió i del rol del psicòleg de la intervenció social ha estat una temàtica abordada, igual que la seva implicació en les polítiques socials, en el context d'una societat acceleradament canviant.

 

L'avaluació del canvi social mitjançant indicadors psicosocials ha estat objecte de diferents convenis de col·laboració científica amb organismes públics i també ha donat lloc a recerques i tesis doctorals, incloses algunes en perspectiva comunitària i d'altres centrades en poblacions específiques.