If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Research stays

Estades de recerca

  • El Dr. Ferran Casas ha realitzat 5 estades a l’Institut de Psicologia de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre (Brasil) a l'equip del Dr. Jordi Castellà Sarriera (Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitaria)
  • La primera des del 18-7-2010 fins el 18-10-2010, aprofitant un període sabàtic de la UdG, i finançada pel Conselho Nacional de Desenvolvimiento Científico e Tecnológico (CNPq).
  • Les altres quatre, (des del 6-8-2011 fins el 6-9-2011; des del 10-8-2012 fins el 10-9-2012; des del 10-8-2013 fins el 10-9-2013; i des del 4-8-2014 fins el 3-9-2014) dins del Proyecto de cooperación interuniversitaria entre España y Brasil. MEC. PHB-2010-0029-PC, que es va perllongar des del gener de 2010 fins el desembre de 2014.
  • La Dra. Carme Montserrat va realitzar una estada de recerca (11/06/2012-04/08/2012) a l'Instituto de Psicologia de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Alegre, Brasil) a l'equip del Dr. Jordi Castellà Sarriera (Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitaria) per desenvolupar una anàlisi comparativa en l'estudi del benestar personal i les relacions interpersonals dels i les adolescents de 12 a 16 anys d'Espanya (Catalunya) i Brasil (Porto Alegre) en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil (2010-2012, PHB-2010-0029-PC).
  • La Dra Carme Montserrat va realitzar una estada de recerca en el Social Policy Reserach Unit(SPRU) de la Universitat de York (UK), des del 29/8/2011 al 15/12/2011, dins l'equip Children and Young People's Social Work Team, dirigit per la Dra. Nina Biehal www.york.ac.uk/spru.
  • Estada de recerca de la Dra. Mònica González al Departament of Sociology de la University of Surrey (UK), al juny de 2003, amb l’equip dirigit per la Dra. Jo Moran-Ellis.
  • Estada predoctoral de la Gemma Crous al Social Policy and Social Work Department de la Universitat de York (UK) del 1/2/2016 al 30/5/2016, en la Social Policy Research Unit (SPRU), amb el Prof. Jonathan Bradshaw com a supervisor. www.york.ac.uk/spru
  • El Dr. Ferran Casas ha fet una primera estada d’un mes a Xile, durant octubre-novembre de 2017, repartida en quatre universitats (Católica del Norte, Santiago, del Desarrollo, i Católica de Valparaíso) fruit de que la xarxa d’investigadors que han creat aquestes universitats ha guanyat un ajut del CONECYT per a la captació de talent estranger. Es preveu una segona estada el segon semestre del 2018.