Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Estades de recerca

Estades de recerca

  • Estada de recerca a l'Instituto de Psicologia de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Porto Alegre, Brasil) a l'equip del Dr. Jordi Castellà Sarriera (Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitaria) del Dr. Ferran Casas 04/08/2012-06/09/2012) i la Dra. Carme Montserrat (11/06/2012-04/08/2012) per desenvolupar una anàlisi comparativa en l'estudi del benestar personal i les relacions interpersonals dels i les adolescents de 12 a 16 anys d'Espanya (Catalunya) i Brasil (Porto Alegre) en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre Espanya i Brasil (2010-2012, PHB-2010-0029-PC).
  • La Dra Carme Montserrat va realitzar una estada de recerca en el Social Policy Reserach Unit (SPRU) de la Universitat de York (UK), des del 29/8/2011 al 15/12/2011, dins l'equip Children and Young People's Social Work Team, dirigit per la Dra. Nina Biehal www.york.ac.uk/spru.
  • Estada de recerca de la Dra. Mònica González al Departament of Sociology de la University of Surrey (UK), al juny de 2003, amb l’equip dirigit per la Dra. Jo Moran-Ellis.
  • Estancia predoctoral de la Gemma Crous al Social Policy and Social Work Department de la Universitat de York (UK) del 1/2/2016 al 30/5/2016, en la Social Policy Research Unit (SPRU), amb el Prof. Jonathan Bradshaw com a supervisor. www.york.ac.uk/spru