Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

Projectes i convenis

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Violències de Gènere i Diversitat Afectiva-Sexual

Professoras e investigadoras de la línia de recerca:

Pilar Albertín Carbó i Antonia Dorado Caballero, doctoras en Psicología

Projectes i convenis

Títol del projecte/contracte: Com incorporar les dones psicòlogues i els estudis feministes a la formació psicològica ? Estudi pilot de la situació i propostes d'accions durant i després de l'estudi a Girona i Comarques

Tipus de contracte/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals

Empresa/Administració finançadora: ALTR - Altres Organismes Nacionals

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: U-54/04 Import: 6.000,00 Durada, des de: 2004 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Teresa Cabruja Ubach

Nombre d'investigadors participants: 04

 

Títol del projecte/contracte: Les dones amb les dones podem'. Una proposta de prevenció de la violència de génere des de l´experiència, subjectivitat i relació entre dones. Barcelona: Institut Català de les Dones.

Tipus de contracte/Programa: CORE - Contracte de recerca

Empresa/Administració finançadora: ICDO - Institut Català de les Dones (ICD)

Número de projecte/contracte: Institut Català Dones Import: 3.000,00 Durada, des de: 2004 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Pilar Albertin Carbo i Maribel Cárdenas Jimenez

Nombre d'investigadors participants: 02

 

Títol del projecte/contracte: Navegant entre narracions: recuperant silencis i subjectivitats. Recursos psicosocials en l´atenció a víctimes de violència de gènere en l´àmbit penal (jutjats i cos policial).

Tipus de contracte/Programa: BJU - PGC Ciencias Jurídicas

Empresa/Administració finançadora: CEJF - Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya

Número de projecte/contracte: convocatoriaJUS/3263/2004 Import: 3.000,00 Durada, des de: 2005 fins: 2006

Investigador/s responsable/s: Pilar Albertin Carbo i Jenny Cubells

Nombre d'investigadors participants: 04

 

Títol del projecte/contracte: VIOLENCIA DE GÈNERE I ESPAIS JURÍDICO-PENALS: imaginaris col.lectius i construcció de subjectivitats

Tipus de contracte/Programa: ALPN - Altres Programes Nacionals

Empresa/Administració finançadora: ICDS - Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import: 6.600,00 Durada, des de: 2006 fins: 2007

Investigador/s responsable/s: Cubells, J., Albertín, P., Casalmiglia, A.

Nombre d'investigadors participants: 03

 

Títol del projecte/contracte: Les professionals policia: motius, recursos i estratègies de conciliació amb la vida privada. Estudi a la ciutat de Girona

Tipus de contracte/Programa: ALTR - ALTRES

Empresa/Administració finançadora: ICDO - Institut Català de les Dones (ICD)

Número de projecte/contracte: U-56/06 Import: 2.737,00 Durada, des de: 2006 fins: 2007

Investigador/s responsable/s: Pilar Albertin Carbo (Inv. responsable) i Antonia Dorado Caballero

Nombre d'investigadors participants: 03

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 003459 Ordre: 009

 

Títol del projecte/contracte: DONES IMMIGRADES I PRÀCTIQUES SOCIOLEGALS EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA EN LA PARELLA: DIFERÈNCIES, DESIGUALTATS I DISSIDÈNCIES EN ELS CONTEXTOS D´ATENCIÓ. [Mujeres inmigradas y prácticas sociolegales en situaciones de violencia en la pareja: diferencias, desigualdades y disidencias en los contextos de atención].

Tipus de contracte/Programa: JUST - UE JUSTICE

Empresa/Administració finançadora: CEJF - Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya

Número de projecte/contracte: JUS/4290/2006 Import: 3.000,00 Durada, des de: 2006 fins: 2007

Investigador/s responsable/s: Pilar Albertín Carbó i Jenny Cubells Serra

Nombre d'investigadors participants: 2

 

Títol del projecte/contracte: Intersecció entre gènere, violencia masclista i dret. L´experiència subjectiva de les dones davant el sistema jurídico-penal

Tipus de contracte/Programa: ALTR - ALTRES

Empresa/Administració finançadora: ICDS - Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya

Número de projecte/contracte: --- Import: 16.383,00 Durada, des de: 2008 fins: 2009

Investigador/s responsable/s: Jenny Cubells Serra

Nombre d'investigadors participants: 3

 

Títol del projecte/contracte: Joves immigrants i la seva integració amb la comunitat: un estudi per l'establiment de mecanismes de resolució de conflictes i la prevenció de la delinqüència.

Tipus de contracte/Programa: ALTR - ALTRES

Empresa/Administració finançadora: VUDG - Universitat de Girona (UdG)

Número de projecte/contracte: SING2010B/16 Import: 10.000,00 Durada, des de: 2010 fins: 2011

Investigador/s responsable/s: Daniel Varona Gomez i Gonzalo Escobar Marulanda

Nombre d'investigadors participants: 16

 

Títol del projecte/contracte: Les veus silenciades en temps 'd'igualtat'. El dolor des d'una Perspectiva de gènere [Las voces silenciadas en tiempos "de igualdad". El dolor desde una perspectiva de género].

Tipus de contracte/Programa: BSO - PGC Ciencias Sociales

Empresa/Administració finançadora: ICDS - Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya

Número de projecte/contracte: --- Import: 9.300,00 Durada, des de: 2010 fins: 2011

Investigador/s responsable/s: Margot Pujal i Llombart

Nombre d'investigadors participants: 5

 

Títol del projecte/contracte: Violencia de género en la pareja: entre la violencia psicológica y las desigualdades en la intervención institucional. Experiencias de mujeres migrantes

Tipus de contracte/Programa: FEM - Estudis feministes, de la dona i de gènere

Empresa/Administració finançadora: EMCI - Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: FEM2011-29149 Import: 9.680,00 Durada, des de: 2012 fins: 2014

Investigador/s responsable/s: Pilar Albertin Carbo

Nombre d'investigadors participants: 03

 

Títol del projecte/contracte: Seminario: Intervención-investigación en violencia de género: Políticas sociales. Articulaciones en la red socioprofesional. Conocimiento y análisis feministas en la comunidad universitaria.

Tipus de contracte/Programa: ALTR - ALTRES

Empresa/Administració finançadora: EIMU - Instituto de la Mujer

Número de projecte/contracte: 24/2-ACT Import: 6.755,00 Durada, des de: 2013 fins: 2014

Investigador/s responsable/s:  Pilar Albertin Carbo (Inv. responsable) i Antonia Dorado Caballero

Nombre d'investigadors participants: 2

 

Títol del projecte/contracte: Ciclo de conferencias: ¿Desde dónde y cómo estamos abordando las violencias de género hoy?

Tipus de contracte/Programa: ALTR - ALTRES

Empresa/Administració finançadora: EIMU - Instituto de la Mujer

Número de projecte/contracte: 35/1-ACT Import: 3.600,00 Durada, des de: 2014 fins: 2015

Investigador/s responsable/s: Maria Pilar Albertin Carbo (Inv. responsable) i Antonia Dorado Caballero

Nombre d'investigadors participants: 2

 

Títol del projecte/contracte: Aproximacions a l´escenari jurídic i legal per valorar les intervencions amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista en l´entorn familiar.

Tipus de contracte/Programa: ALTR - ALTRES

Empresa/Administració finançadora: CEJF - Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya

Número de projecte/contracte: --- Import: 5.000,00 Durada, des de: 2015 fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Pilar Albertín Carbó (Inv. responsable) i Antonia Dorado Caballero

Nombre d'investigadors participants: 4

 

Títol del projecte/contracte: DIVERCITY: Preventing and combating homo and transphobia in small and medium cities across Europe

Tipus de contracte/Programa: JUST - UE JUSTICE

Empresa/Administració finançadora: UDJU - DG Justice. European Commission (JUST)

Entitats participants: University of Girona, University of Barcelona (coordination), University Libre de Bruxelles, U. Middlesex (UK), University of Wroclaw (Polinia), KMOP, Transgender Europe, Municipality of Neapoli-Sykies and Ajuntament de Girona

Número de projecte/contracte: JUST/2014/RRAC 4000006693   Import: 54.310,00 Girona (Total 344.000 euros)

Durada, des de: 2015 fins: 2017

Investigador/s responsable/s: Jose Antonio Langarita Adiego (Inv. responsable) i Pilar Albertín i Antonia Dorado Caballero

Nombre d'investigadors participants: 3

Paraules Clau: 202249 - Homofobia / 003401 - Transfobia / 003402 - Crims d'odi

Codi de projecte/contracte: 011553 Ordre: 023