Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

Projectes i convenis

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Serveis Sociosanitaris: l'Avaluació Centrada en els Usuaris

 cualitativa atenciosaniotariademetrio 

Projectes i convenis

Títol del projecte/contracte: Les veus silenciades en temps 'd'igualtat'. El dolor des d'una Perspectiva de gènere [Las voces silenciadas en tiempos "de igualdad". El dolor desde una perspectiva de género].

Tipus de contracte/Programa: BSO - PGC Ciencias Sociales. Administració finançadora: ICDS - Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. Import: 9.300,00 Durada:2010- 2011.  IP: Margot Pujal. Universitat Autònoma de Barcelona. Nombre d'investigadors participants: 5. Codi de projecte: 011803


Contracte: Estudi de les necessitats de les persones amb disminució psíquica i les seves famílies a la comarca de l'Alt Empordà. Finançat: Fundació Tutelar de l'Alt Empordà. Any: 2009. IP: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona

 

Contracte: Assessorament en el camp de l’atenció a la gent gran que doni lloc a un producte innovador per a l’atenció a la gent gran en l’àmbit rural. Finançat: Albera Salut, S.L.   Import: 11.690,93 €    Any: 2007-2008. Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona.

 

Contracte: Estudi socioepidemiològic de la gent gran de Peralada i Vilanova de la Muga. Tipus de contracte: contracte de recerca. Empresa: Albera Salut, S.L. i Ajuntament de Peralada.  Import: 6.000 €  Any: 2006-2007. Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona

 

Contracte: Estudi de Necessitats dels Professionals de la Medicina relacionades amb el moment de la jubilació. Empresa  finançadora: Fundació Galatea  Import: 6.000 €  Any: 2005 IP: Margarita Sánchez-Candamio. Universitat de Girona.

 

Contracte: Afavorir al desenvolupament de programes assistencials i fomentar l’adopció de mesures en el camp de la sociologia i el treball social que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Tipus de programa: Contracte de recerca. Any: 2005. Empresa /Administració finançadora: Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann. IP: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona.  


Projecte: Avaluació de la usabilitat dels diferents recursos sociosanitaris des de la perspectiva de les persones grans i els dels cuidadors, per tal de millorar la seva atenció i qualitat de vida: un estudi de casos. Finançat: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Nº de projecte: 071/05/02 Import: 33.420,00 € Durada: 2003–2004. IP: Margarita Sánchez–Candamio. Universitat de Girona. Nº d’investigadors participants: 10           Codi de projecte: 002104               

 

Proyecto: Estrategias para la mejora de la coordinación entre los agentes y recursos que intervienen en la atención sociosanitaria a las personas mayores y su calidad de vida. Tipo de programa: BSO – PGC Ciencias Sociales. Financiado: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Nº Proyecto: BSO2000-0476      Importe: 23.559,67 €     Duración: 2000-2003.  IP: Margarita Sánchez- Candamio Universitat de Girona.  Código de proyecto: 02450                                       

 

Contracte: Estudis de millora en l’atenció i la qualitat de vida de persones grans: dissenyar programes pilot d’intervenció i la seva implantació. Empresa finançadora: Fundació Privada Campus Arnau d’Escala.Entitats participants: Fundació Mare de Déu del Camp. Import: 12.000 €   Any: 2002. IP: Pilar Monreal Bosch (Universitat de Girona Codi de contracte: 004441

 

Contracte: Pla Pilot d’atenció a la Gent gran als municipis de Garriguella, Rabós i Vilamaniscle. Administració finançadora: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  Import: 1.392.000 ptes. Durada: 2001-2002. Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona

 

Títol del projecte/contracte: Evaluación de la implementación del currículum formativo de los médicos especialistas (MEF) en formación en el contexto sanitario.  Programa: FIS - Física. Administració finançadora: EFIS - Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Nº Projecte: 99/1084 Import: 9.616,19 Durada: 1999-2000. Investigador/s responsable/s: Margarita Sanchez-Candamio Mendez. Universitat de Girona. Nombre d'investigadors participants: 07. Codi de projecte/contracte: 002399 Ordre: 003

 

Projecte: Estudi d'avaluació de la qualitat total  Any: 1992  Import: 6.000,00 €. Beca Isidre Bonshoms. Finançada: Caixa de Girona. Obra Social . IP: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona