Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

Finalitzats

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Tesis i treballs de recerca

   item llista  En curs
   item llista  Finalitzats

Finalitzats

 

DIRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS  


-Titol: La percepción de autoeficacia como factor pronóstico de la integración social y la satisfacción con la vida en personas con lesión cerebral traumática severa-moderada después del tratamiento neurorehabilitador. Qualificació: Excel.lent cum laude.  Autor: Àngel Gil Origüen. Universitat de Girona. Directores: Pilar Monreal Bosch, Universitat de Girona i Dolors Soler, Institut Guttmann. Any 2017. 

- Títol: De la caza del objeto al movimiento en la imagen: reflexiones sobre las posibilidades y límites de la cámara fílmica y fotográfica en la investigación social. Qualificació: Excel·lent cum laude. Autora: Natalia Purcell Servera. Universitat Autónoma de Barcelona. Directora: Pilar Albertín Carbó. Universitat de Girona. Any: 2016.

- Títol: "Construyendo la Representación Social de la Diversitat Afectivo-Sexual" Qualificació: Cum Laude per unanimitat.  Autor: Antonia Dorado Caballero.   Director: Santiago Perera Izquierdo. Universitat de GironaAny: 2015

- Títol: "Viure o sobreviure? la vida quotidiana de les persones amb dany cerebral adquirit i les seves famílies des de la perspectiva dels agents implicats" Qualificació: Cum Laude per unanimitat.    Autora: Mariona Gifre Monreal. Directores: Pilar Monreal-Bosch i Teresa Roig. Institut Guttmann. Universitat de Girona     Any: 2014.

Mariona Gifre: Visita de recerca al centre: http://www.neurooptima.com/se/rehab-blogg/2013/04/19/varldskand-professor-pa-besok/

- Títol: Transformación identitaria y subjetiva en historias de violència de genero en la pareja intima. Qualificació: Excel.lent cum laude. Autora: Maria Andrea Vázquez Ahumada. Directora: Pilar Albertín Carbó. Universitat de Girona. Any: 2014

- Títol: Avaluació dels efectes d'un programa d'exercici físic individualitzat sobre la Qualitat de vida, la incontinència urinària, la fatiga i la resistència muscular amb malalts de càncer de pròstata.  Qualificació: Cum Laude per Unanimitat. Autor: Bernat Carles Serdà Ferrer Directors: Arantza del Valle i Rafael Marcos. Universitat de Girona. Any: 2009. Premi Extraordinari de Doctorat, Universitat de Girona 2010.

 

- Direcció Practicum del Master Interuniversitari Psicologia de l'Educació MIPE. 2007-2008. Master interuniversitari i amb Menció de Qualitat de Psicologia de l'Educació. Alumne: Meritxell Vila  Directora: Pilar Monreal Bosch, Universitat de Girona. curs 2007- 2008.

 

- Direcció Treball de Recerca: Llicencia d’Estudis retribuïdes. - Títol: Fracàs escolar: Propostes de Millora.  Autora: Pilar Surís Pavón. Directora: Pilar Monreal Bosch. Centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Any: 2004-2005

 

- Direcció de Treball de Recerca de Doctorat. - Títol: Adaptació al català de l’Escala d’Avaluació de la Personalitat H.S.P.Q. Autora: Susana Pallarès Parejo.  Qualificació: Excel.lent Cum laude Directora: Pilar Monreal Bosch. Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia de la Salut. Any: 1988

 

Tesis de Doctorat

- Títol: Estudio de la sintomatología depresiva infantil en la provincia de Gerona: Análisis de algunos factores individuales y psicosociales. Autora: Pilar Monreal Bosch  Directora: Edelmira Domènec Llaberia  Qualificació: Excel.lent Cum Laude. Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia de la Salut  Any: 1988

 

Tesis de LLicencitura

- Títol: Estudio comparativo del miedo en Adolescentes de Zona Rural. Autora: Pilar Monreal Bosch     Directora: Maite Martinez. Qualificació: Excel·lent Cum Laude. Any: 1982. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia de la Salut.