If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

En curs

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Tesis i treballs de recerca

   item llista  En curs
   item llista  Finalitzats

En curs

 

* Tesis de Doctorat: "Un Programa de Promoció de la Salut en el context rural: el canvi de mirada a la Consulta". Autora: Alba Tarrés Bosch. Directora: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona, en curs

 *Tesis de Doctorat: "El paper de la llengua en la configuració de la identitat menorquina". Autora: Gemma Albiol Torres. Directors: Santiago Perera i Francesc Feliu. Universitat de Girona, en curs

* Tesis de Doctorat: "L'us del localitzador, les persones amb alzheimer i els seus familiars". Autora: Gloria Ribas Miquel. Directora: Arantza del Valle, Universitat de Girona, en curs