Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Envejecimiento, Cultura y Salud (ECIS)

Projectes i convenis

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Projectes i convenis

   item llista  En curs
   item llista  Finalitzats

Projectes i convenis

PROJECTE: Grup de Recerca Consolidat SGR 2017-2019. Grup de Recerca: Cultura i Educació. Investigador Principal: Moises Estaban Guitart. Universitat de Girona

PROGRAMA de FOMENT DE LA INNOVACIÓ DOCENT i de la millora de la QUALITAT DE LA DOCENCIA de la Universitat de Girona. 2017. Títol: La contextualitzacio educativa a través dels fons d'identitat dels estudiants. IP. Moises Esteban Guitart. Universitat de Girona. 14.760,2 €.

PROJECTE: La promoció de la salut a la població atesa per Albert Salut S.L. a partir d'un projecte participatiu. Finançada: Albera Salut S.L. i Dipsalut (Diputació de Girona). DURADA: 2017-2018. Import: 6.000 €. Investigador: Pilar Monreal-Bosch. Universitat de Girona. 

PROJECTE: Productivitat Científica dels Grups de Recerca UdG 2016-2018 (MPCUdG2016). Titulo: Cultura, Educació, Desenvolupament i Cognició. Finançat:Universitat de Girona. Durada:2016-2017. Import:33.000€. Investigador Principal: Moises Esteban-Guitart. Universitat de Girona.

PROJECTE: Aproximacions a l´escenari jurídic i legal per valorar les intervencions amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista en l´entorn familiar. Administració finançadora: CEJF - Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya. Import: 5.000,00 Durada: 2015-2016. Investigadora responsable: Pilar Albertín Carbó. Universitat de Girona.

PROJECTE: DIVERCITY: Preventing and combating homo and transphobia in small and medium cities across Europe. Tipus de Programa: JUST - UE JUSTICE. Administració finançadora: UDJU - DG Justice. European Commission (JUST). Entitats participants: University of Girona, University of Barcelona (coordination), University Libre de Bruxelles, U. Middlesex (UK), University of Wroclaw (Polinia), KMOP, Transgender Europe, Municipality of Neapoli-Sykies and Ajuntament de Girona. Número de projecte: JUST/2014/RRAC 4000006693   Import: 54.310,00 Girona (Total 344.000 euros). Durada: 2015-2017. Investigador responsable: Jose Antonio Langarita Adiego.

​PROJECTE: La promoció d'hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L. a partir d'un projecte participatiu. Finançada: Albera Salut S.L. i DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2015- 2016 Import: 3.000 € + Iva  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat deGirona

PROJECTE: PR2015-S04-NADAL. Programes de recerca de L'Institut d'Estudis Catalans per al trienni 2015-2017. Titulo: "Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana". Investigador Principal: Josep Maria Nadal. Universitat de Girona

PROJECTE: FFI2014-53589-C3-1-R. Proyectos de I+D “EXCELENCIA” y Proyectos de I+D+I “RETOS INVESTIGACIÓN”. MINECO. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Projecte coordinat 2015-1018 orientat a incidir en el Reto de la Sociedad n. 6: Cambios e innovaciones sociales. Titulo: Lengua, identidad y cohesión social. El paradigma de los territorios de frontera lingüística. Import: 36.300€. Duración: 2015-2017. Investigador Principal: F. Feliu i J.M. Nadal. Universitat de Girona.

PROJECTE: Grup de Recerca Consolidat SGR 2014-1187. Grup de Recerca "Llengua i Literatura Catalanes: Història i identitat" Finançada: Generalitat de Catalunya. Ajuts a donar suport a activitats de recerca. 2014-2016 Import: 30.000,00 euros  Investigador Principal: Albert Rossich. Universitat de Girona

​PROJECTE: La promoció d'hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L. a partir d'un projecte participatiu. Finançada: Albera Salut S.L. i DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2013- 2014 Import: 6.000 € + Iva  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona.

PROYECTO: Active aging, citizenship and participation: assessing the aspirations, needs and strategies related to autonomy and empowerment of ols and new generations of elderly people in Spain. Financiado: FUNDACIÓN CSIC, ObraSocial "La Caixa",CSIC. Convocatoria Proyectos Cero 2011 en Envejecimiento.  Num.ref.:X3_0700_E32_11_24_01 Duración: 2012-2014    Proyecto I+D+i   Financiación: 207.719,00  €.  IP: Joan Subirats Humet. Universitat Autònoma de Barcelona

PROYECTO: Las Formas de Vida de las Personas Mayores Extranjeras en Contextos Rurales: La Participación Social. Financiado: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Programa Nacional de Investigación Fundamental en el Marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Num.ref.: EDU2010-16230   Duración: 2011-2012    Proyecto I+D+i. Financiación: 29.040,00 € Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona.

PROJECTE: Anàlisi de la relació de les dones de 65 i més anys amb les noves tecnologies en els entorns associatius i formatius. Finançada: Institut Català de la Dona  CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ ASC/1148/2010. Fundació Institut Català de l’Envelliment. UAB. DURADA: 16 mesos.   Import. 19.900€  IP: Mercè Pérez Salanova. Universitat Autònoma de Barcelona.

PROJECTE: Diagnosi sobre la situació de les dones grans respecte a l’accés i l’ús de les noves tecnologies. Finançada: Institut Català de la Dona  CONVOC.: RESOLUCIÓ ASC/1148/2010. Fundació Institut Català de l’Envelliment. UAB.  DURADA: 16 mesos.   Import: 19.900€ IP: Sara Domènech. Universitat Autònoma de Barcelona.

PROJECTE: La promoció d’hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L. Finançada: DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2010- 2012. Import: 28.000 €  IP: Pilar Monreal Bosch i Ramón Tarrés Gimferrer

PROJECTE: Les veus silenciades en temps 'd'igualtat'. El dolor des d'una Perspectiva de gènere [Las voces silenciadas en tiempos "de igualdad". El dolor desde una perspectiva de género]. Administració finançadora: ICDS - Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. Import: 9.300,00 Durada, des de: 2010-2011. Investigador responsable: Margot Pujal. Universitat Autònoma de Barcelona. Nombre d'investigadors participants: 5

PROJECTE: Estudi de necessitats de les persones disminuïdes psíquiques i les seves famílies a la Comarca de l'Alt Empordà. Finançada: Fundació Tutelar de l'Alt Empordà. Durada: 2009-2010    Import: 10.000 €  IP: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona

PROJECTE: Estudi de la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i dany cerebral adquirit. Finançada: Institut Universitari de Neurorehabilitació GUTTMANN. Durada: 2009-2012  Import: Becari de recerca i Tesis doctoral   IP: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona  

PROYECTO: Identificación de diferentes patrones de envejecimiento activo en personas mayores en contextos rurales y urbanos: propuestas de mejora para la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia. Financiado: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Número de proyecto: 50/2007   Importe: 21.000,00 €  Durada: 2007-2008 IP: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona.

PROYECTO: Evaluación de la implementación del currículum formativo de los médicos especialistas (MEF) en formación en el contexto sanitario. Empresa/Administració finançadora: EFIS - Instituto de Salud Carlos III - Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Número de projecte/contracte: 99/1084 Import: 9.616,19 Durada, des de: 1999 fins: 2000. IP: Margarita Sanchez-Candamio Mendez. Universitat de Girona. Nombre d'investigadors participants: 07.