Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

Finalitzats

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Projectes i convenis

   item llista  En curs
   item llista  Finalitzats

Finalitzats

PROJECTES DE RECERCA:

 

Empresa /Administració finançadora: Institut

Durada: 2008- 2012    Import: Becari de recerca i Tesis doctoral

Investigador principal: Pilar Monreal Bosch

           

Títol del projecte: Identificación de diferentes patrones de envejecimiento activo en personas mayores en contextos rurales y urbanos: propuestas de mejora para la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia

Administració finançadora: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Número de projecte: 50/2007   Import: 21.000,00 €  Durada: 2007-2008 Codi de projecte: 005197 

Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG) Nombre d’investigadors participants: 4

         

Títol del projecte: - Grup de Cultura i Educació – Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC)

Administració finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca - AGAUR

Número de projecte: 2005SGR 00634  Import: 41.600,00€ Durada: 2005-2008

Investigador principal: José Ignacio Vila Mendiburu (UdG)  Codi de projecte/contracte: 001527       

Nombre d’investigadors participants: 9  Codi de projecte: 002450 

            

Títol del projecte: Avaluació de la usabilitat dels diferents recursos sociosanitaris des de la perspectiva de les persones grans i els dels cuidadors, per tal de millorar la seva atenció i qualitat de vida: un estudi de casos

Administració finançadora: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM)

Número de projecte: 071/05/02   Import: 33.420,00 € Durada: 2003 – 2004

Investigadora principal: Margarita Sánchez – Candamio Méndez (UdG)

Nombre d’investigadors participants: 10   Codi de projecte/contracte: 002104                                       

 

Títol del projecte: Jornada sobre l’ètica aplicada als serveis socials i l’acció educativa. Anàlisi comparativa, reptes del present i del futur

Administració finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI)

Número de projecte: 2003 ACES00143  Import: 1.000,00 € Any: 2004  Codi de projecte: 000644     

Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG) Nombre d’investigadors participants: 1

                  

Títol del projecte: - Grup de Cultura i Educació – Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC)

Administració finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca - AGAUR

Número de projecte: 2001SGR 00289.    50118/7009  Import: 34.858,60€ Durada: 2001-2004

Investigador principal: José Ignacio Vila Mendiburu (UdG) Codi de projecte: 001470   

                                    

Títol del projecte: Condicionants de la utilització dels serveis públics d’atenció primària en Àrees Bàsiques de Salut reformades de la Regió Sanitària de Girona

Administració finançadora: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM)

Número de projecte: 115/28/2000  Import: 48.223,70 €  Durada: 2001-2004  Codi de projecte: 002024   

Investigador principal: Marc Saez Zafra (UdG)  Nombre d’investigadors participants: 15

                                    

Títol del projecte: Estrategias para la mejora de la coordinación entre los agentes y recursos que intervienen en la atención sociosanitaria a las personas mayores y su calidad de vida

Tipus de programa: BSO – PGC Ciencias Sociales

Administració finançadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

Número de projecte: BSO2000-0476  Import: 23.559,67 € Durada: 2000-2003

Investigador principal: Margarita Sánchez- Candamio Méndez (UdG) 

 

Títol del projecte: Grup de Cultura i Educació

Administració finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la informació (DURSI)

Import: 34.858,60 €  Any: 2001 Investigador principal: José Ignacio Vila Mendiburu (UdG)

Codi de projecte: 001470                                                  

 

Títol del projecte: The development of National, Ethnilinguistic and Religious Identity in Children and Adolescents living in the new Independent States

Tipus de programa: INTAS program. Administració finançadora: Commission of the European communitites.

Número de projecte: INTAS-97-1363  Import: 80.000 ECU   Durada: 1998-2001

Investigador principal: Martyn Barret (U. of Surrey) i Ignasi Vila Mendiburu (UdG)

  

Títol del projecte: Contexto y desarrollo

Tipus de programa: Programa Sectorial de Promoción General del conocimiento

Administració finançadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

Número de projecte: PB96-0460  Import: 11.073,65 € Durada: 1997-2000  Codi de projecte: 002316    

Investigador principal: José Ingacio Vila Mendiburu (UdG) Nombre d’investigadors participants: 13

             

Títol del projecte: Contextos de desarrollo y cualidad de vida de la infancia de 6 a 12 años de la provincia de Girona

Tipus de programa: Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento

Administració finançadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

Número de projecte: PB93-0544 Import: 25.873,57 € Durada: 1994-1997   Codi de projecte: 002229

Investigador principal: Jose Ignacio Vila Mendiburu (UdG) Nombre d’investigadors participants: 11

                                              

Títol del projecte: Contextos i qualitat de vida

Administració finançadora: Generalitat de Catalunya. Comissionat de Recerca

Número de projecte: SGR95-0  Import: 1.500.000 ptes.  Durada: 1995-1996

Investigador principal: Ignasi Vila Mendiburu (UdG)

 

Títol del projecte: Marcadores cognitivos de riesgo elevado para la prevención de la esquizofrenia.

Administració finançadora: Universitat Autònoma de Barcelona     Import: 9.000 €   Any: 1989 

Investigador principal: J.E. Obiols Llandrich (UAB)  Codi de projecte: 003552                                       

              

CONVENIS:

 

Títol del contracte: Assessorament en el camp de l’atenció a la gent gran que doni lloc a un producte innovador per a l’atenció a la gent gran en l’àmbit rural. Tipus de contracte: Contracte de recerca.
Empresa: Albera Salut, S.L. Número de contracte: 048/07 22/05/2007   Import: 11.690,93 €  Any: 2007-2008. Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG)
 
Títol del contracte: Assessorament, supervisió i col·laboració del desenvolupament d’un treball de recerca amb rigor i qualitat metodològica i amb resultats objectius i fiables. Tipus de contracte: Contracte de recerca.
Empresa: Albera Salut  Número de projecte: 115/06  Import: 6.000 €     Any: 2006-2007  
Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG)  Codi de contracte: 005306
 
Títol del contracte: Estudi socioepidemiològic de la gent gran de Peralada i Vilanova de la Muga.
Tipus de contracte: contracte de recerca.
Empresa /Administració finançadora: Albera Salut, S.L.   Import: 6.000 €    Any: 2006-2007
Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 004444
 
Títol del contracte: Responsable Unitat Didàctica II: Las personas Mayores, un recurso para la comunidad. Dins el programa URB-AL Comissió Europea: La administración local como garante de atenció a los adultos mayores y generadora de nuevos yacimientos de empleo. Intercambio de experiencias, revisión de políticas y elaboración de propuestas.
Empresa /Administració finançadora: Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Número de projecte/contracte: A R10-A7-03   Import: 1.000 €   Any: 2005-2006
Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 004443
 
Títol del contracte: Avaluació del pla de formació per a les famílies de Catalunya implantat per la Generalitat durant el 2005
Tipus de contracte: Contracte de recerca.
Empresa /Administració finançadora: Departament de Benestar i Família.
Número de projecte /contracte: 112/05 16/11/05   Import: 4.137,94 €   Any: 2005-2006
Investigador principal: Jose Ignacio Vila Mendiburu (UdG). Codi de contracte: 003041
 
Títol del contracte: Realització d’un projecte de disseny i seguiment d’un pla de formació per a famílies de Catalunya.
Tipus de contracte:  Contracte de recerca.
Empresa /Administració finançadora:  Departament de Benestar Social.
Número de projecte/contracte: 050/05 20/06/2005   Import: 30.000 €  Any: 2005-2006
Investigador principal: Jose Ignacio Vila Mendiburu (UdG). Codi de contracte: 003040
 
Títol del contracte: Afavorir al desenvolupament de programes assistencials i fomentar l’adopció de mesures en el camp de la sociologia i el treball social que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Tipus de programa: Contracte de recerca.
Empresa /Administració finançadora: Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttman
Any: 2005   Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 004442
 
Títol del contracte: Estudi de Necessitats dels Professionals de la Medicina relacionades amb el moment de la jubilació.
Empresa /Administració finançadora: Fundació Galatea.  Import: 6.000 €  Any: 2005
Investigadora principal: Margarita Sánchez-Candamio (UdG)
 
Títol del contracte: Realització d’un treball de diagnòstic estratègic per a elaborar un pla d’activitats en l’àmbit dels Serveis Socials.
Tipus de contracte: Contracte de recerca.
Empresa /Administració finançadora: Consell Comarcal del Baix Empordà
Número de projecte/contracte: 055/04 09/06/04   Import: 17.089,40 €  Any: 2004-2005
Investigadora principal: Jaime Oscar Guia Julve, Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 003043
 
Títol del contracte: Avaluació institucional del Consorci del Benestar Social de la Garrotxa
Empresa /Administració finançadora: Fundació Privada Campus Arnau d’Escala.
Entitats participants: Consorci de Benestar Social de la Garrotxa.
Import: 13.100 €   Any: 2002  Investigadora principal: Jaime Oscar Guia Julve, Pilar Monreal Bosch (UdG)
Codi de contracte: 004440
 
Títol del contracte: Estudis de millora en l’atenció i la qualitat de vida de persones grans: dissenyar programes pilot d’intervenció i la seva implantació.
Empresa finançadora: Fundació Privada Campus Arnau d’Escala.
Entitats participants: Fundació Mare de Déu del Camp.  Import: 12.000 €    Any: 2002
Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 004441
 
Títol del contracte: Pla Pilot d’atenció a la Gent gran als municipis de Garriguella, Rabós i Vilamaniscle
Empresa /Administració finançadora: Consell comarcal de l’Alt Empordà
Import: 1.392.000 ptes.  Durada: 2001-2002. Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG)
 
Títol del contracte: Disseny d’un projecte per a la implantació d’un pla pilot d’atenció a la gent gran dels municipis de Garriguella, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle.
Tipus de contracte: Contracte de recerca.  Empresa /Administració finançadora: Consell Comarcal Alt Empordà
Número de projecte/contracte: 014/01 08/02/01   Import: 8.366,09 €   Any: 2000-2001
Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 003053
 
Títol del contracte: Estudi “Approfondissement de l’étude Reconnaissance des Diplomes et Validation”.
Tipus de contracte: Contracte de recerca.
Empresa /Administració finançadora: UXEU- DG Xarxes Trans-Europees
Número de projecte/contracte: 060/00 17/10/00   Import: 11.999,01 €    Any: 2000
Investigadora principal: Pilar Monreal (UdG). Codi de contracte: 003052
 
Títol del contracte: Estudi sobre la situació de les persones grans que viuen a la ciutat de Girona
Empresa /Administració finançadora: Ajuntament de Girona
Import: 1.757.000 ptes.  Durada: 1999- 2000  Investigador principal: Ferran Casas Aznar (UdG)
 
Títol del contracte: Formes de vida de la Infància i l’Adolescència de la ciutat de Barcelona
Empresa /Administració finançadora: Ajuntament de Barcelona
Import: 3.500.000 ptes.  Durada: 1997-1999  Investigador principal: Ignasi Vila i Mendiburu (UdG)
 
Títol del contracte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals en el tercer cicle d’educació primària i revisió de les proves de comprensió lectora del primer cicle d’educació primària..
Empresa /Administració finançadora: Fundació Propedagògic
Import: 18.000 €   Any: 1993 - 1994  Investigadora principal: Ramon Canals Casas (UdG)
 
Títol del contracte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals en la secundària obligatòria.
Empresa /Administració finançadora: Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Generalitat de Catalunya.
Import: 18.000 €   Any: 1993  Investigador principal: Ramon Canals Casas (UdG). Codi de contracte: 003557
 
Títol del contracte: Estudi d’avaluació de la qualitat total.
Empresa /Administració finançadora: Obra Social de Caixa Girona. Beca Isidre Bonshoms
Import: 6.000 €   Any: 1992  Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG)
 
Títol del contracte: L’Observació de l’Infant i les seves famílies en el Centre d’acollida de la Llar infantil de Girona
Empresa /Administració finançadora: Patronal de Serveis Socials   Durada: 1992 - 1993
Investigador principal: Joaquim de Toca i Ciurana. Diputació de Girona.
 
Títol del contracte: Avaluació de la qualitat dels establiments d’atenció a la gent gran Estudi d’avaluació de la qualitat total.
Empresa /Administració finançadora: Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.
Import: 18.000 €   Any: 1991-93    Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 003554
 
Títol del contracte: Avaluació de la qualitat dels establiments d’atenció a la gent gran.
Empresa /Administració finançadora: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Generalitat de Catalunya.
Import: 18.000 €   Any: 1991-93  Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG). Codi de contracte: 003555
 

Títol del contracte: Avaluació de la qualitat de vida en els centres geriàtrics. Administració finançadora: Diputació de Girona. Entitats participants: Patronal de Serveis Socials. Diputació de Girona. Import: 6.000 €  Any: 1991 

Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (UdG) Codi de contracte: 003553