Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

En curs

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Projectes i convenis

   item llista  En curs
   item llista  Finalitzats

En curs

PROJECTE: La promoció de la salut a la població atesa per Albera Salut S.L.

Finançada: DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2014-2015

Import: 3.000 euros  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch

 

PROJECTE: La promoció d’hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L.

Finançada: DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2013-2014

Import: 6.000 euros  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch

 

 

Proyecto: Active aging, citizenship and participation: assessing the aspirations, needs and strategies related to autonomy and empowerment of ols and new generations of elderly people in Spain

Fundación CSIC, Obra Social "La Caixa", CSIC.  Convocatoria Proyectos Cero 2011 en Envejecimiento

Num.ref.: X3_0700_E32_11_24_01     Duración: 2012-2014    Proyecto I+D+i   Financiación: 207.719,00  €

Investigador principal: Joan Subirats Humet. Universitat Autònoma de Barcelona

 

PROYECTO: Las Formas de Vida de las Personas Mayores Extranjeras en Contextos Rurales: La Participación Social

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Programa Nacional de Investigación Fundamental en el Marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

Num.ref.: EDU2010-16230   Duración: 2010-2011    Proyecto I+D+i   Financiación: 29.040,00 €

Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona.

 

PROYECTO: Identificación de diferentes patrones de envejecimiento activo en personas mayores en contextos rurales y urbanos: propuestas de mejora para la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Núm de proyecto: 50/2007   Import: 21.000,00 € 

Durada: 2007-2008  Investigadora principal: Pilar Monreal Bosch (Universitat de Girona). 

 

PROJECTE: Anàlisi de la relació de les dones de 65 i més anys amb les noves tecnologies en els entorns associatius i formatius.

Finançada: Institut Català de la Dona  CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ ASC/1148/2010

Invest. principal: Mercè Pérez Salanova. Fundació Institut Català de l’Envelliment. UAB

DURADA: 16 mesos.   Import. 19.900 euros

 

PROJECTE: Diagnosi sobre la situació de les dones grans respecte a l’accés i l’ús de les noves tecnologies

Finançada: Institut Català de la Dona  CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ ASC/1148/2010,

Invest. principal: Sara Domènech. Fundació Institut Català de l’Envelliment. UAB

DURADA: 16 mesos.   Import: 19.900 euros

 

PROJECTE: La promoció d’hàbits saludables a la població atesa per Albera Salut S.L.

Finançada: DIPSALUT. Diputació de Girona. Durada: 2010- 2012

Import: 28.000 euros  Investigador principal: Pilar Monreal Bosch i Ramón Tarrés Gimferrer

 

PROJECTE: Estudi de necessitats de les persones amb discapacitat intel.lectual i les seves famílies a la Comarca de l'Alt Empordà.

Finançada: Fundació Tutelar de l'Alt Empordà.   Durada: Juny 2009- juny 2010    Import: 10.000 €  

Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona

 

PROJECTE: Estudi de la qualitat de vida de les persones amb lesió medular i dany cerebral adquirid.

Finançada: Institut Universitari de Neurorehabilitació GUTTMANN.             Durada: 2009-2012      

Import: Becari de recerca i Tesis doctoral        Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. UdG