Los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Un estudio interdisciplinar a partir de sus formas de reconocimiento y ejercicio

Presentació

Contacte

Dr. Marco Aparicio Wilhelmi (marco.aparicio@udg.edu)

Departament de Dret Públic

Facultat de Dret

Tel. 972.41.81.30

Fax 972.41.81.21

Presentació

Els pobles indígenes, les seves reivindicacions i drets, han adquirit un protagonisme més que rellevant en l'espai internacional al llarg dels últims anys. Aquest protagonisme s'ha mostrat igualment enèrgic en l'espai regional d'Amèrica Llatina, on està sent molt intensa l'activitat dels pobles indígenes en la defensa dels seus drets territorials i dels recursos naturals continguts en el seu hàbitat.

El projecte de recerca “Els Drets dels Pobles indígenes a l’Amèrica Llatina. Un estudi interdisciplinar a partir de les seves formes de reconeixement i exercici”, pretén donar mesura dels continguts que anuncia i anticipa. En aquest sentit, proposa un acostament integral i exhaustiu als drets dels pobles indígenes, a partir de com aquests queden reconeguts en textos com el Conveni 169 de la OIT i la Declaració de Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes, aprovada el 13 de setembre de 2007.

Des del marc interpretatiu que atorga el Dret Internacional, es pretén aprofundir en l'estudi dels drets dels pobles indígenes a l’Amèrica Llatina. Les novetats constitucionals que la legislació dels diferents països llatinoamericans està introduint, així com qualsevol altre tipus de legislació que afecti a drets indígenes, estan tenint i tindran una rellevància fonamental per a interpretar i eixamplar els continguts dels drets indígenes. Aquest projecte de recerca pretén fer-se càrrec del material jurídic que s'està desenvolupant, a l’Amèrica Llatina, en relació als drets dels pobles indígenes, per a fer un diagnòstic del contingut i situació dels mateixos en els diferents països llatinoamericans objecte d'estudi.

Dos són els acostaments que el projecte proposa: a) un eix temàtic, tenint en compte com es relaten i conceben els drets indígenes en els diferents textos jurídics de llarg a llarg d'Amèrica Llatina; b) un altre, per països, oferint, d'aquesta manera, una relació precisa de la situació i condició dels drets indígenes.

L'objectiu final, és, per tant, atorgar un quadre analític complet sobre la situació dels drets dels pobles indígenes a l’Amèrica Llatina, tant en seu internacional com constitucional; les relacions d'aquests drets amb la política pública i amb altra legislació ordinària desenvolupada en els diferents països; així com els reptes i propostes necessàries per avançar de manera real i amb garanties els drets dels pobles indígenes.

Amb aquest propòsit, aquesta pàgina ofereix una relació més àmplia de recursos en relació als continguts que pretén desenvolupar. En primer lloc es recull de manera resumida el currículum de cadascuna de les persones que componen el grup de recerca, així com una relació d'algunes de les seves publicacions en la matèria. També s'exposa informació al voltant de la normativa internacional sobre drets dels pobles indígenes; organismes internacionals que treballen amb i sobre pobles indígenes; organitzacions indígenes d'Amèrica Llatina; agències de cooperació per al desenvolupament i ONG´s que treballen de manera directa i compromesa amb pobles indígenes.