You are here:   Biologia Animal > Ictiologia > Tesis Doctorals
Biologia Animal

Doctoral theses

Marta Muñoz (2000). Biología de la reproducció d’alguns escorpeniformes del Mediterrani occidental (Pises, Teleostei). Universitat de Girona. 313 p. teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp
Premi Extraordinari de Doctorat 2001.

Sandra Mallol (2005). Anàlisis del descartaments de la pesca produïts per la flota d’arrossegament del Golf de Lleó. Universitat de Girona. Portals/62/biologia/GRCT-18/Tesi Sandra Mallol.pdf. Premi Artur Bofill i Poch de Zoologia de l'Institut d'Estudis Catalans, 2006.

Maria Sàbat Bofill (2005). L’ oviparisme a la família Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes). Universitat de Girona. www.tesisenxarxa.net/index.html

Sílvia Vila (2010). L’emmagatzematge d’esperma en Helicolenus dactylopterus dactylopterus(Pisces: Scorpaeniformes). Universitat de Girona. Premi Extraordinari de Doctorat 2010.

Toni Font (2014). Impactes biològics i característiques socioeconòmiques de la pesca recreativa a les àrees marines protegides de la Mediterrània: implicacions per a la gestió del medi marí. Universitat de Girona. http://tdx.cat/handle/10803/295578

Harold Villegas (2015). Climate change and the expansion of termophilic fishes in the Northwestern Mediterranean: the importance of study condition and reproduction to understand the increase of its abundance. Universitat de Girona.

Ekaterini Dimitriadis (2015). Towards the implementation of ecosystem management: a multi-level assesment of a Mediterranean multi-specific small-scale fishery. Universitat de Girona

Dolors Ferrer (2016). Effects of parasitism on the condition and reproductive capacity of three commerciality exploited fish species in the Mediterranean Sea. Universitat de Girona

Contact

Environmental Sciences Department
Facultat de Ciències
Campus Montilivi
Girona 17001
Tel. 972 41 81 53
Fax 972 41 81 50
e-mail
 

Twitter UdGmar