You are here:   Biologia Animal > Ictiologia > Qui som i què fem
Biologia Animal

Qui som i què fem

MARGARIDA CASADEVALL. Doctora en Ciències (Biològiques) per la UAB. Línies de recerca: Ictiologia marina, alimentació, reproducció i pesca. Ha participat en 13 projectes de recerca (6 dels quals com a investigadora principal), relacionats amb l’estudi de l’estratègia reproductiva dels peixos,  l’efecte de la pesca sobre la mateixa i l’avaluació de modificacions i millores en les arts de pesca per a disminuir els descartaments. Ha publicat uns 50 articles científics, nacionals i internacionals. Ha treballat amb la federació territorial de confraries de pescadors de Girona i amb l’Institut Espanyol d’Oceanografia, mitjançant convenis de col·laboració amb la universitat, per a l’avaluació de recursos pesquers. Treballa a la Universitat de Girona des de l’any 1984. Imparteix docència en el Grau de Biologia, el de Biotecnologia i en el màster oficial de Canvi Ambiental: anàlisi i gestió. Ha coordinat el programa de doctorat de Ciències Experimentals i Sostenibilitat i el de Medi Ambient de la UdG. Actualment coordina el màster en Patrimoni (especialitats Patrimoni Natural i Patrimoni Cultural).

 

EULÀLIA DELGADO. Dra en Biologia per la UB. Formada en el grup d'Ecotoxicologia del departament de Zoologia de la Universitat de Barcelona fent estudis d'avaluació de contaminació al medi ambient. Experta en el test de genotoxicitat del Comet Assay (SCGE), per avaluar el possible dany al DNA causat per substàncies genotòxiques, i en estudis de reparació de DNA. Estada al Departament de Nutrició de la Facultat de Medicina d'Oslo en temes relacionats amb la quantitat d'antioxidants en la dieta i la reparació del DNA. Estada al Departament de toxicologia de l'Acadèmia Mèdica Militar Purkinje (Hradec Králové, Rep. Txeca), en temes d'avaluació de la genotoxicitat de diverses substàncies. Ha treballat en el departament de toxicologia de l'empresa de cosmètics Puig-Isdin, avaluant l'eficiència dels fotoreceptors solars i de noves substàncies per a l'ús en cremes de protecció solar. Empleada a l'editorial científica Prous Sciences en treballs de recerca boimèdica. Actualment professora associada a la UdG.

 

EKATERINI DIMITRIADIS. Llicenciada en Biologia per la Universidad de Montevideo. Màster de Medi Ambient per la Universitat de Girona. Beca de recerca BRAE d'acció especial amb l'Ajuntament de Palamós. La seva recerca s'orienta en l'estudi de l'impacte de la pesca i de les activitats recreatives a la zona de les illes Formigues, per a analitzar la situació prèvia a la creació de la futura reserva d'interés pesquer i col.laborar amb la Càtedra la Fundació Promediterrània en pro de la seva continuitat i seguiment científic. 

 

LÍDIA SARRÀ ALARCÓN. Llicenciada en ciències del mar. Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua per la UdG. Estudiant del programa de doctorat de Ciències Experimentals i Sostenibilitat. La seva recerca  s'orienta a estudiar la biologia del congre (Conger conger), particularment els aspectes relacionats amb la reproducció, els paràsits i la distribució.

 

 

Antics membres del grup

 

DOLORS FERRER. Llicenciada en Ciències Ambientals. Itinerari: Planificació i Gestió Ambiental. Universitat de Girona, 2009. Premi Extraordinari de Titulació de la Universitat de Girona. Màster en Medi Ambient. Itinerari: Biologia ambiental. Universitat de Girona, 2010. Becària de Formació de Personal Investigador del Ministerio de Ciencia e Innovación (Subprograma FPI-MICINN, 2010-2014) per a l’obtenció del títol de Doctora en Ciències Experimentals i Sostenibilitat. Projecte de tesi doctoral: Relació entre el parasitisme, la condició i el potencial reproductor de tres espècies de peixos comercials. Universitat de Girona.

 

JOSEP LLORET. Doctor en Biologia per la UB. Línia investigació: Impacte de factors mediambientals i de l’activitat pesquera sobre la productivitat i condició dels recursos marins; preservació de les pesqueries, la qualitat dels productes pesquers i dels ecosistemes marins. Especialitzat en recursos pesquers i reserves marines. Ha treballat a diferents centres d’investigació i ha col·laborat amb científics de diferents disciplines i centres (Instituto Español de Oceanografía i Universitat Politècnica de Catalunya; IFREMER, INRA i Universitat de Montpellier a França i NOAA-NMFS d’Estats Units). Li han estat concedides 11 beques, ha rebut un premi de divulgació científica i ha participat en 15 projectes d’investigació nacionals i internacionals, en tres dels quals ha actuat com a coordinador. Ha participat en 20 campanyes oceanogràfiques i ha fet nombroses publicacions científiques. També ha participat en tasques de divulgació científica i de transferència de coneixement: ha redactat el Pla d’Usos i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus i és membre del comitè assessor de la reserva marina de Banyuls-Cerbere (França). 

 

MARTA MUÑOZ. Doctora en Biologia per la UdG. Titular d'universitat de l’àrea de Zoologia de la Universitat de Girona. Imparteix docència als estudis de Biologia, de Ciències Ambientals i al Màster en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió de la mateixa universitat, i del que és coordinadora. Les línies de recerca es troben a l’entorn de la biologia de la reproducció de peixos marins i la seva relació amb la pesca. Ha participat en 16 projectes d’ I+D finançats en convocatòries públiques. Té unes 45 publicacions en revistes científiques, la majoria internacionals d’impacte (citades al SCI), és autora o coautora de diversos capítols de llibre i ha realitzat estades de recerca a la Universitat de Botucatu (Brasil) i de Gifu (Japó). 

 

ALBA SERRAT LLINÀS. Llicenciada en Biologia (Universitat de Barcelona). Màster en Canvi Ambiental: Anàlisis i Gestió (Universitat de Girona). Ha realitzat una estada de pràctiques de recerca sobre la invasió del Peix Lleò (Pterois volitans) al Carib colombià, al centre de recerca INVEMAR (Universidad Nacional de Colòmbia). Ha participat a la campanya oceanogràfica DragonSal del Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO). Recentment ha obtingut una beca de la UdG per a relaitzar un doctorat en Medi Ambienta. La seva recerca es centra en l’anàlisi dels efectes del canvi climàtic sobre els recursos marins (peixos) utilitzant dades biològiques (condició de salut, reproducció i parasitisme), dades de pesqueries (captures) i dades socio-ecològiques (coneixement ecològic tradicional dels pescadors). 

SÍLVIA VILA. Doctora en Biologia per la UdG. Premi extraordinari de doctorat 2010. Ha gaudit d’una beca de doctorat que li ha permès viatjar al Japó a aprendre tècniques immunihistoquímiques, histològiques i metodologies, amb el doctor Yasunori Koya, aplicables a l’estudi ultrastructural de teixits, en el nostre cas de les gònades de l’espècie en estudi. També he realitzat una estada a la universitat de Lisboa per treballar amb el Dr. Leonel Serrano-Gordo, per a aprendre la determinació d’estadis embrionaris dels peixos i també quines tècniques són millors per la posterior observació dels embrions al microscopi òptic, a més de diverses tècniques de tinció nuclear (DAPI,...) a fi d’evidenciar on es trobaven els embrions dins els ous. Domina les tècniques i metodologies per l’estudi integrat de la biologia reproductiva de peixos. 

HAROLD VILLEGAS HERNÁNDEZ. Llicenciat en Biologia per la Universitat de Yucatán (UADY), 2006. Màster en Ciències amb l'especialitat de Biologia Marina pel Centre de Recerca i Estudis Avançats (CINVESTAV) de l'Institut Politècnic Nacional Unitat Mèrida (Mèxic), 2010. Becari del Consell Nacional de Ciència i Tecnologia(CONACYT) per a estudis de Màster en el CINVESTAV Unitat Mèrida (2008-2010).Becari del CONACYT per realitzar els seus estudis en el Doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat per la Universitat de Girona (2011-2015). La seva recerca s'orienta a l'estudi dels efectes del canvi climàtic en els recursos marins de la Mediterrània Occidental, mitjançant l'anàlisi estadística de sèries temporals per a relacionar les captures, les abundàncies i les dades biològiques(condició i reproducció) amb els patrons i / o tendències de la variabilitat de la temperatura, amb l’objectiu de determinar l'impacte de factors mediambientals i de la pressió pesquera sobre la productivitat i condició dels peixos i els seus ecosistemes.

Contacte

Departament de Ciències Ambientals
Facultat de Ciències
Campus Montilivi
17001
Tel. 972 41 81 53
Fax 972 41 81 50
 
Notícies:

Twitter UdGmar