You are here:   Biologia Animal > Ictiologia > Convenis i projectes de recerca
Biologia Animal

Research Agreements and Projects

 

 

2014-2015. Tackling major impacts of recreational fishing. Entitat finançadora: MedPAN Small projects (Fonds Français pour l'Environnement Mondial, Mava Foundation, Prince Albert II of Monaco Foundation). Responsable: J. Lloret. Import: 26,000€. Num participants: 2

 

2014-2016. E-CATE : Evaluation de la Connectivité entre Aires marines protégées et rôle des habitats Essentiels. Entitat finançadora : Total Foundation. Responsable : P. Lenfant (Universitat de Perpinyà). Import: 322,000€. Núm participants: 10

2009-2014  Plataforma  « Salut & Peix ». Entitat Finançadora: UdG, Ministeri d’Educació i Ciència, Supermercats La Sirena, Gremi de Peixaters de Catalunya, Agència de Salut Pública. Responsable : J. Lloret. Import : 3,000€. Num. Participants: 6

2013.  Analysis of recreational fisheries in 10 LIC areas, project LIFE+INDEMARES. Entitat finançadora: EU-LIFE / Fundación Biodiversidad  / Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Responsable: J. Lloret. Import:17,800€, Núm. Participants: 2

2014. Projecte VADEAR: Valorización de la fracción legalmente comercializable del descarte producido por la pesca de arrastre en el Mediterráneo occidental español. Responsable José M Bellido, Centro Oceanográfico de Murcia, Instituto Español de Oceanografía. Entitat finançadora: Fundación Biodiversidad. http://www.proyectovadear.es/

2012. Resiliencia en poblaciones animales frente a perturbaciones, estudio de invasiones e impacto del cambio climático. Entitat finançadora: Universitat de Girona (UdG). Responsable: M. Casadevall. Import: 9,400€. Núm participants: 7

2011-2012. Recreational fisheries within Mediterranean marine protected areas. Entitat finançadora: MedPAN North – Parc National de Port Cros (France). Investigador principal: J. Lloret. Import: 8,900€. Núm participants: 2

2010-2013. La salud de los peces comerciales: relación entre parasitismo, condición y potencial reproductor. Ministerio de Ciencia e Innovación, Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, Ref. CTM2009-08602 (subprograma MAR). IP: J. Lloret

 

2011-2012. Etude de synthèse sur la pêche de loisir dans les AMP de Méditerranée européenne. Parc National de Port Cros (França). IP: J. Lloret

2010-2011. Climate change impact on the coastal sea resources. Impacto del cambio climático sobre los recursos marinos costeros: el ejemplo de Cap de Creus. Fundación Abertis, Ref. 1018-100305-00. IP: J. Lloret

2009. Members of the research group SGR 1364 46209700D: Ecology of Marine Communities. Dra. Sánchez Zalacain, MªDel Pilar. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES(CSIC). Josep Lloret, Marta Muñoz i Margarida Casadevall
2008. Reserva Marina d'Interès Pesquer de Palamós: Avaluació Biològica de l'Interès de la Proposta. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Gencat. Ajuts a la Recerca d'Abast Comarcal. 2008ACOM00035. Josep Lloret and Margarida Casadevall.
 
2007. Elaboració d'un DVD per a difondre la recerca científica marina a Cap de Creus. Funding: Direcció General de Recerca. Ajuts per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la divulgació Científica. Consultants: Josep Lloret and Margarida Casadevall.

2006-2009. Estructura poblacional y ecología reproductiva de Helicolenus dactylopterus dactylopterus en la plataforma ibérica. Funding: MEC. Participating entities: Universitat de Girona, Universitat de Vigo i IIM (CSIC) de Vigo. Project coordinator: Marta Muñoz (UdG).   

2006.Estudi sobre la pesca recreativa al Parc Natural de Cap de Creus. Funding: Projecte Network of Managers of Marine Protected Areas in the Mediterranean (MEDPAN). Interreg IIIC. Coordination of the study: Josep Lloret. MEDPAN coordination: C. Piante (WWF).
 
2005-2007. Laboratori virtual de pràctiques de Cordats (Projecte d’ innovació docent MQD 2005). Generalitat de Catalunya DURSI (AGAUR) Principal researcher:  Gustavo Adolfo Llorente (UB)
  
2004-2005. Efecto de la pesca sobre la estrategia reproductiva de la gallineta (Helicolenus dactylopterus dactylopterus, Pisces: Scorpaenidae). Financiamento puente para la reelaboración del proyecto. MCYT (CTM2004-04136) Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
2003-2007. Assistència tècnica per a la redacció d’un Pla específic, normatiu, que haurà de regular les activitats que es realitzen a l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus. Funding: DMAH. Coordination: Josep Lloret (UdG).
 
2003-2006. Influence of oceanographic structure and dynamics on Demersal populations in waters of the Balearic Islands (IDEA). Funding: Ministeri d’Educació i Ciència (MEC). Coordination: E. Massutí (IEO, Spain).
 
2003-2006. Développement d’Outils Diagnostics et Exploratoires d'Aide à la Décision pour Evaluer la Performance d'Aires Marines Protégées (LITEAU). Funding: French Ministry of Ecology and Sustainable Development. Coordination: D. Pelletier (IFREMER)
 
2003-2006. Estudio del efecto del cambio global en comunidades marinas del Mediterráneo noroccidental. Funding: Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCyT). Coordination: ICM-CSIC Barcelona. Person in charge: A. Sabatés.
 
2003-2005. Ciència sense fronteres: prepara’t pe Europa (Projecte d’innovació docent MQD 2003). Generalitat de Catalunya DURSI (Agaur). Principal researcher: David Brusi (UdG)
 
2003-2005. Response of benthic communities and sediment to different regimes of fishing disturbance in European waters (RESPONSE). Funding: Unió Europea-LIFE Q5RS2002-00787. Coordination: ICM-CSIC Barcelona Person in charge: M. Demestre.
 
2003-2005. Influencia de la estructura y dinámica oceanográfica sobre poblaciones Demersales en aguas de las Islas Baleares (IDEA). Funding: MCyT. Coordination: IEO Balears. Person in charge: E. Massutí.
 
2003-2004. Project title: InvasIBER: website sobre la introducción de especies exóticas en España. MCYT , Recursos Naturales (acción especial) REN2002-10059-E. Principal researcher: Emili García-Berthou (UdG)
 
2003-2004. Ajudes a grups d’investigación UdG per a la dinamització i manteniment de l’activitat investigadora. Universitat de Girona. Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
gent2003-2004. Estudio de los índices de abundancia de las especies demersales en el Mediterráneo Español. Convenio de colaboración entre el Instituto Español de Oceanografía y la Universidad de Girona en el marco del proyecto DERMEMED- MEDITS-ES. Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
2001-2003. Indentificació d’Hàbitats Essencials per als recursos marins del Parc Natural de Cap de Creus. Funding: Generalitat de Catalunya. Coordination: EPHE-CNRS. Person in charge: Josep Lloret.
 
2000-2002. Avaluació dels recursos pesquers a la Mediterrània (MEDITS). Finançament: Unió Europea-DG XIV – MED/95/54. Coordination: IEO Màlaga (person in charge: L. Gil de Sola) and IFREMER Sète, França (person in charge: A. Souplet)
 
2000-2001. Evaluació de Bolinus brandaris com recurs pesquer del Golf de Roses. Conveni de colaboració entre la Federació territorial de Confraríes de Pescadors de Girona i la Universitat de Girona. Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
1999-2002. Caracterización de los modos de reproducción transitorios entre oviparismo y viviparismo en Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes). DGES: PB98-0456 del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
1999. Millora tècnica de la pesca de arrossegament: prova pilot d’un nou cop. Generalitat de Catalunya, ACES (Ajudes per a accions especials de la “Direcció General de Recerca”). Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
1998-2001. Sustainable Fisheries. How can the scientific basis for fish stock assessments and predictions be improved (SAP). Funding: Unió Europea-FAIR CT-97-3805. Coordination: University of Bergen, Bergen, Noruega. Person in charge: O. Ulltang.
 
1998-2000 Environmental impact of trawling on the benthic system on two differents seabeds
of the NW Mediterranean (IMPACT TRAWLING). Funding: Unió Europea, DG XIV-Study 97/0020. Coordination: ICM-CSIC. Persons in charge: P. Sánchez , M. Demestre.
 
1998-2000 Impact of fishery and environment on hake recruitment in NW Mediterranean (LLUCET). Funding: Unió Europea - FAIR CT-97-3522. Coordination: ICM-CSIC, Barcelona. Person in charge: J. Lleonart.
 
1998-1999. L’emmagatzematge d’esperma en peixos: el cas de Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Scorpaenidae) Ajuda a projectes d’ Investigació de la Universitat de Girona. Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
1997-1998. Estudi ultraestructural de la gametogènesi d’alguns escorpeniformes (Pisces,Teleostei) del Mediterrani Occidental. Ajuda a projectes d’ Investigació de la Universitat de Girona. Principal researcher: Margarida Casadevall (UdG)
 
1996-1997. Seguiment dels esculls artificials de la Badia de Roses. Funding: Generalitat de Catalunya. Coordinació: Universitat de Barcelona. Person in charge: F. Pereira.
 
1995-2001. Investigations on the stocks of Greenland cod, redfish, Greenland halibut and other exploited species off Greenland and in NAFO areas 1, 2 and 3. Funding: Federal Ministry for Consumer Protection, Food and Agriculture (Alemanya). Coordination: ISH, Alemanya. Person in charge: H.J. Rätz.
 
1994-1995. Red temática de Biologia de la Reproducció. Generalitat de Catalunya, Universitats i centres d’investigació. Principal researcher: Dr. Josep Egozcue (UAB)
 
1992-1994. Estudio del proceso de maduración epididimaria del semen de ganado porcino. CICYT, Programa Nacional de Ciencias Agrarias. Principal researcher: Dr. Sergi Bonet Marull (UdG)
 
1992-1995. Variaciones adaptativas de algunos parámetros biomecánicos del esqueleto de los Vertebrados. DGICYT, Programa sectorial de promoción general del conocimiento. Principal researcher: Dr.Adrià Casinos (UB)
 
penegal

Contact

Environmental Sciences Department
Facultat de Ciències
Campus Montilivi
Girona 17001
Tel. 972 41 81 53
Fax 972 41 81 50
e-mail
 

Twitter UdGmar