Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)

Membres

Contacte

Responsable del grup ARPA:

Dra. Carmen Echazarreta Soler

Edifici Sant Domènec (Campus Barri vell)

17071 Girona

Tel: +34 972418107