Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)

Elaboració del marc teòric, els efectes de...

Contacte

Responsable del grup ARPA:

Dra. Carmen Echazarreta Soler

Edifici Sant Domènec (Campus Barri vell)

17071 Girona

Tel: +34 972418107

Elaboració del marc teòric, els efectes de les finestres audiovisuals

Aquesta línia permet establir els criteris d’anàlisi per conèixer els efectes de les pantalles audiovisuals sobre el receptor. Tan mateix, conèixer el funcionament dels processos d’aprenentatge i de formació d’actituds per a identificar l’efecte de les pantalles audiovisuals sobre els esmentats processos. Els treballs produïts en aquesta línia s’aproparà als efectes de les pantalles audiovisuals en els processos de socialització i d’aprenentatge dels joves i adolescents. Alguns dels temes emmarcats en aquesta línia són:

 

  1. Els mitjans de comunicació i la construcció social de la realitat. Els estudis de recepció.
  2. Les pantalles audiovisuals en el procés de socialització d’adolescents i joves.
  3. Les actituds. El procés de formació de les actituds. El procés d’aprenentatge. Les actituds de joves i adolescents front les pantalles audiovisuals.
  4. Els mitjans de comunicació de masses i les teories de la recepció. Els mitjans de comunicació de masses en el procés d’aprenentatge.
  5. Les pantalles audiovisuals, oportunitat i amenaces  en el procés de socialització d’adolescents i joves.
  6. El desenvolupament intel·lectual i emocional dels joves i adolescents en el marc de les noves tendències audiovisuals. Possibles instruments pel desenvolupament intel·lectual i emocional de joves i adolescents.
  7. Anàlisi dels nous reptes ètics que acompanyen l’emergència de les més recents tecnologies de la comunicació, amb especial atenció a aquelles que es vinculen amb la protecció de la joventut i infància.